Logotype

Bokslutskommuniké 2020

2021-02-25

Storskogens EBITA ökade med 51% under det fjärde kvartalet jämfört med samma kvartal 2019 och uppgick till 263 MSEK, motsvarande en EBITA-marginal på 10,2%. Trots utmaningarna som covid-19 förde med sig under året levererade Storskogen sammantaget en vinsttillväxt på 78% för helåret. Nio förvärv gjordes under kvartalet med en sammanlagd årsomsättning på cirka 400 MSEK.

Delårs­rapporten för januari - december 2020 med fokus på fjärde kvartalet oktober - december finns tillgänglig nedan i pdf-format och video.

Video

Daniel Kaplan, vd, och Lena Glader, CFO, redogör för Storskogens fjärde kvartal och summerar år 2020 – ett år som trots utmaningar blev ett resultatmässigt bra år för Storskogen.

I del två samtalar Daniel Kaplan, vd för Storskogen Group, med Peter Ahlgren, affärsområdeschef för Tjänster, och med Thomas Larsson, segmentansvarig för Installation och måleri.