Logotype

Intervju med Alexander Bjärgård

Intervju med Alexander Bjärgård, medgrundare, EVP M&A och Corporate Development.

Publicerad i samband med bokslutskommuniké för 2021.

sdlfkjsdfl