Logotype

Bokslutskommuniké 2023

Daniel Kaplan, vd, och Lena Glader, CFO, presenterar Storskogens delårs­rappot för fjärde kvartalet 2023, följt av en frågestund (på engelska).

sdlfkjsdfl