Logotype

Bokslutskommuniké 2022

Daniel Kaplan, vd, och Lena Glader, CFO, presenterar Storskogens bokslutskommuniké 2022, följt av en frågestund (på engelska).

sdlfkjsdfl