Logotype

Storskogen offentliggör prospekt och pris inför det offentliga erbjudandet och noteringen av dess B-aktier på Nasdaq Stockholm

2021-09-27
Corporate news

INTE FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, TILL ELLER INOM USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DET ÄR OLAGLIGT ATT DISTRIBUERA DETTA PRESSMEDDELANDE.