Logotype

Delårs­rapport Q2 2021

2021-08-16
Corporate news

Storskogen visade en stark tillväxt under det första halvåret, både sett till omsättning och rörelseresultat (EBITA). För videopresentationer - scrolla till slutet på sidan.

”Storskogens 7 000 medarbetare verksamma i 21 länder har gjort ett fantastiskt arbete. Vi närmar oss en årsomsättning på uppemot 19 miljarder SEK med en EBITA på 2,1 miljarder SEK, det vill säga, om vi hade ägt alla bolagen under hela 12-månadersperioden (RTM). Vår organiska EBITA-tillväxt var 43 procent och den totala EBITA-tillväxten 71 procent för det första halvåret. Under kvartalet genomförde vi 25 förvärv. En del av dem var större och mer komplexa, som Wibe Group, Brenderup Group och Artum. Vi har dessutom stärkt vår finansiering och står i dagsläget väl rustade operationellt och strategiskt för fortsatt lönsam tillväxt.” Daniel Kaplan, vd Storskogen Group.

ANDRA KVARTALET (1 APRIL – 30 JUNI 2021)

 • Nettoomsättningen ökade med 81 procent och uppgick till 3 821
 • MSEK (2 109).
 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 46 procent och uppgick till 298 MSEK (204), motsvarande en rörelsemarginal om 7,8 procent (9,7).
 • Det justerade rörelseresultatet före avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar (EBITA) ökade med 73 procent och uppgick till 383 MSEK (221), motsvarande en EBITA-marginal om 10,0 procent (10,5).
 • Periodens resultat ökade med 48 procent till 210 MSEK (142).
 • Resultat per A-aktie uppgick till 1,43 (1,31) och per B-aktie till 1,39 SEK
 • (1,33).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 891 MSEK (345).
 • En riktad nyemission och två apportemissioner genomfördes under perioden juni-juli till ett sammanlagt belopp om 3 650 MSEK före kostnader. Emissionslikvid om 2 460 MSEK och apportemissionerna om totalt 861 MSEK hänfördes till det andra kvartalet. Resterande del av emissionslikviden inkom under det tredje kvartalet. Kostnaden för emissionen uppgick till 19 MSEK.
 • 25 förvärv genomfördes under kvartalet, med en sammanlagd årsomsättning helåret 2020 om 5 867 MSEK.
 • Den 4 maj emitterade Storskogen ett onoterat icke-säkerställt obligationslån om 3 000 MSEK med en löptid om 3 år.
 • En utdelning på 4,00 SEK per B-aktie och 4,09 SEK per A-aktie lämnades.

PERIODEN (1 JANUARI – 30 JUNI 2021)

 • Nettoomsättningen ökade med 61 procent och uppgick till 6 713 MSEK (4 177).
 • Rörelseresultatet ökade med 52 procent till 530 MSEK (349), motsvarande en rörelsemarginal om 7,9 procent (8,3).
 • Justerad EBITA ökade med 71 procent och uppgick till 654 MSEK (382), motsvarande en EBITA-marginal om 9,7 procent (9,2).
 • Periodens resultat ökade med 57 procent till 381 MSEK (243).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 1 088 MSEK (251).
 • Avkastning på genomsnittligt eget kapital uppgick till 12,6 procent (11,4).
 • 43 förvärv har genomförts sedan årets början, med en total årsomsättning helåret 2020 om 8 347 MSEK.

Belopp inom parentes i avser motsvarande period 2020.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Daniel Kaplan, vd och medgrundare
Tel: +46 73 - 920 94 00
Email: daniel.kaplan@storskogen.com

Lena Glader, CFO
Tel: +46 73 - 988 44 66
Email: lena.glader@storskogen.com

För mediaförfrågningar, vänligen kontakta:

Michael Metzler, Pressansvarig
Telefon: +46 704 555 881
E-post: michael.metzler@storskogen.com

Om Storskogen

Storskogen förvärvar och utvecklar välskötta och lönsamma små- och medelstora företag inom Industri, Handel och Tjänster inom Norden, DACH och Storbritannien. Vid halvårsskiftet 2021 bestod Storskogen av 94 affärsenheter med sammanlagt 7000 anställda och en omsättning på närmare 11,5 miljarder kronor.

Video

Videoupptagningar av presentationen av delårs­rapporten med mera finns i vår rapportsida för delårs­rapporten, längst ned på sidan.