Logotype

Kallelse till extra bolagsstämma

2020-06-08
Corporate news

Aktieägarna i Storskogen Group AB (publ), org.nr 559223-8694, med säte i Stockholm, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 29 juni 2020, klockan 14:00, i bolagets lokaler på Blasieholmsgatan 7, 4 tr., Stockholm.