Logotype

Årsredovisning 2019

2020-05-12

År 2019 blev ett händelserikt år på Storskogen med 27 bolagsförvärv. Vid årets slut bestod koncernen av totalt 49 affärsenheter och ett hundratal bolag. Omsättningen ökade med 87 procent jämfört med 2018, varav 5,5 procent underliggande tillväxt. Under året stärktes organisationen i bolagets affärsområden samt på ekonomi och förvärvsavdelningarna vilket bidrar till att göra Storskogens affärsmodell mer skalbar med resurser att stödja Storskogens fortsatta resa.

Årsredovisningen för 2019 finns tillgänglig nedan i pdf-format.