Logotype

Det här är Storskogen

Storskogen grundades 2012 och är en privatägd bolagsgrupp som förvärvar och driver välskötta och lönsamma bolag med ledande ställning på sin marknad. Storskogen är uppdelat i tre affärsområden och består av ett 50-tal affärsenheter med totalt över 3200 anställda – varav mer än två tredjedelar utanför storstadsregionerna.

Vi tror på att vårda allt det som gjort de bolag vi köper framgångsrika och har inte en avsikt att sälja vidare de företag vi förvärvar. Den som säljer sitt livsverk till Storskogen ska känna sig trygg med att Storskogen som ny ägare kommer att bidra med kompetens och stöd för bolagets fortsatta utveckling och framgång. 

Bolagssäljare ska känna sig trygga med att Storskogen som ny ägare kommer att vara engagerade och stötta bolaget på bästa sätt.

Daniel Kaplan, vd

Långsiktighet och värdeskapande

För den som en gång startat ett bolag finns det en medvetenhet för att skapandet av ett framgångsrikt företag sällan sker över en natt. Dessutom är varje bolag unikt och har olika förutsättningar. Sammantaget krävs det därför uthållighet och långsiktighet för att skapa värden över tid, vilket har lett fram till en filosofi där vi:

  • inte har någon bortre gräns för vår ägarhorisont
  • premierar långsiktiga resultat framför kortsiktiga
  • strävar att driva företag med hållbar affärsmodell
  • har starkt fokus på professionalism och affärsetik

Entreprenörskap och kompetens

Storskogen har en beprövad ägarmodell där förvärvade företag omfattas av koncernens principer för ekono­misk styrning och kontroll, men där affärs­besluten ligger kvar i företagen. Varje företag har fortsatt ansvar för strategi, kompetens och resultat. Att ta bort ansvaret är att ta bort entreprenörskapet och det driv som utgör kärnan i Storskogens ägarmodell.

Storskogen besitter en bredd av kompetens från olika branscher och verksamheter och agerar därför ofta som bollplank gentemot vd, och hjälper bolagen med planerade vd­-byten. Genom ett aktivt styrelsearbete tar Storskogen ansvar för att företagen har en fungerande affärsplan och budget. Att bolagen integreras i koncer­nens ekonomistyrning ger dem bättre verktyg för att följa upp resultat.

57

affärsenheter inom handel, industri och tjänster, vid slutet av andra kvartalet 2020

6.2

mdkr i omsättning under 2019, motsvarande cirka 10 mdkr på rullande 12 månader vid slutet av andra kvartalet 2020

3194

anställda i koncernen vid slutet av andra kvartalet 2020

Ledning och medarbetare

Totalt består Storskogen med dotterbolag av över 3200 medarbetare. På huvudkontoret i Stockholm arbetar ett 20-tal personer inom specialområden som juridik, ekonomistyrning, förvärv och operationell ledning.

Ledning, styrelse och medarbetare

Hållbarhet

Ett hållbart perspektiv genomsyrar en mängd områden, från effektiv resursförbrukning för att skapa konkurrensfördelar till att värna om anställda och deras kompetensutveckling. En långsiktig ambition går hand i hand med ett hållbart perspektiv och startar redan i förvärvsprocessen när Storskogen analyserar bolag.

Mer om vårt hållbarhetsarbete

Den här hemsidan använder kakor för att erbjuda bästa möjliga användarupplevelse. Om du fortsätter att använda hemsidan utan att göra några ändringar godkänner du användningen av kakor. Läs mer om kakor här