Logotype

Samtal med Alexander Bjärgård

Daniel Kaplan samtalar med Alexander Bjärgård, en av Storskogens medgrundare och förvärvsansvarig. Här ges tittarna möjlighet att få svar på frågor om den förvärvsstrategi som gjort Storskogen till Sveriges största bolagsköpare.

Publicerad i samband med delårs­rapporten Q3 2020.

sdlfkjsdfl