Logotype

Storskogen Group AB (publ) har framgångsrikt emitterat ett obligationslån om SEK 3 miljarder

2021-05-04
Corporate news

Stockholm, 04 maj, 2021 (16.00 – Storskogen Group AB (publ) (”Storskogen”) har emitterat sitt första obligationslån. Transaktionen är en av de största som genomförts av en förstagångsemittent i Norden.

Storskogen har emitterat ett icke säkerställt obligationslån om SEK 3 miljarder inom ett rambelopp om SEK 4 miljarder. Obligationslånet löper med en ränta om 3m Stibor + 300 baspunkter och förfaller den 14 maj 2024. Emissionen möttes av mycket stort intresse från nordiska investerare och orderboken var kraftigt övertecknad.

Emissionslikviden kommer att användas till generella företagsändamål inklusive förvärv och företagsinvesteringar.

”Vi är mycket glada för att Storskogen tagits emot så väl i obligationsmarknaden. Det visar att investerarna har förtroende för vår affärsmodell och vår förmåga att skapa långsiktigt hållbar lönsamhet. Jag vill även rikta ett tack till våra finansiella rådgivare för ett väl utfört arbete”, säger  Daniel Kaplan, vd och medgrundare av Storskogen.

”Genom att ta steget in på obligationsmarknaden diversifierar vi vår kapitalstruktur och skapar förutsättningar för att fortsätta agera på attraktiva affärsmöjligheter i Norden och Europa”, säger Lena Glader, CFO Storskogen.

Carnegie, Danske Bank, Nordea och Swedbank har agerat finansiella rådgivare i transaktionen.

”Vi är väldigt imponerade av Storskogen och dess debut i obligationsmarknaden. Givet att bolaget är en förstagångsemittent som emitterar under stand alone-dokumentation och utan officiellt kreditbetyg är detta en mycket lyckad transaktion, en av de största någonsin i sitt slag”, säger de finansiella rådgivarna i en gemensam kommentar. 

Gernandt & Danielsson har agerat legala rådgivare.

För mer information, vänligen kontakta:

Daniel Kaplan, Vd och medgrundare Storskogen
Telefon: +46 73-920 94 00 
Email: daniel.kaplan@storskogen.com

Lena Glader (Krauss), CFO Storskogen
Telefon: +46 73-988 44 66Email: lena.glader@storskogen.com