Logotype

Nytt antal aktier och röster i Storskogen

2024-04-30
Regulatorisk information
Corporate news

Antalet aktier och röster i Storskogen Group AB (publ) (”Storskogen”) uppgår per dagens datum till 1 686 091 991 aktier (varav 148 001 374 A-aktier och 1 538 090 617 B-aktier) och 3 018 104 357 röster.

Som tidigare meddelats har antalet aktier och röster i Storskogen ändrats i april månad till följd av konverteringen av konvertiblerna som emitterades till säljarna av AC Electrical Services Group Limited den 3 april 2023 om sammanlagt 10 361 992 GBP till totalt 16 561 182 B‑aktier. Konverteringen registrerades av Bolagsverket den 3 april 2024.

Vidare har antalet aktier och röster i Storskogen ändrats i april månad till följd av utnyttjande av teckningsoptioner av serie 2021/2024 II och 2022/2026 för teckning av totalt 52 756 B-aktier. Teckningsoptionerna har utnyttjats för att leverera prestationsaktier enligt villkoren för Storskogens aktiesparprogram för 2021 och 2022 till deltagare vars anställningar i Storskogen-koncernen har upphört. Utnyttjandet av teckningsoptionerna registrerades av Bolagsverket den 19 april 2024.

För mer information, vänligen kontakta:
Andreas Lindblom, Head of Investor Relations
+46 72 506 14 22
andreas.lindblom@storskogen.com 

För mediaförfrågningar, vänligen kontakta:
Michael Metzler, Head of Communication 
+46 73 305 59 55
michael.metzler@storskogen.com

Detta pressmeddelande innehåller information som Storskogen Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande av ovanstående kontaktperson den 30 april 2024 klockan 09.00 CEST.

Om Storskogen
Storskogen är en internationell företagsgrupp inom handel, industri och tjänster. Som långsiktiga ägare är vi positionerade att identifiera, förvärva och utveckla marknadsledande företag med hållbara affärsmodeller. Storskogen skapar värde genom att tillhandahålla kapital och strategisk rådgivning kombinerat med aktiv styrning och en decentraliserad operativ modell. Storskogen har över 12 000 anställda i en diversifierad grupp av bolag med en nettoomsättning på 36 miljarder kronor (LTM) och är noterat på Nasdaq Stockholm.