Logotype

En ledande aktör inom skönhet och hälsa i Norden

2024-01-15
Views, Trade

BUSINESS AREA INSIGHT: HEALTH AND BEAUTY

Från sitt första förvärv 2019 har vertikalen Health and Beauty, inom affärsområde Trade, vuxit till att bli en ledande aktör inom skönhet och hälsa i Norden, huvudsakligen genom distribution av professionell hårvård, hudvård, parfym och kosmetika. Åsa Murphy, Investment Director inom affärsområde Trade, berättar om hur vertikalen blivit en stabil plattform för fortsatt tillväxt.

Lönsam tillväxt
Vertikalen Health and Beauty har historiskt visat starka resultat med höga marginaler och motståndskraft vid utmanande marknadsförhållanden. I det tredje kvartalet 2023 hade vertikalen en nettoomsättningstillväxt på 29 procent jämfört med motsvarande kvartal 2022, och utgjorde 30 procent av affärsområde Trades nettoomsättning. Affärsenheterna i vertikalen finns på fem marknader; Sverige, Norge, Danmark, Finland och Schweiz. Finland är det senaste tillskottet med Scandinavian Cosmetics som gick in organiskt på marknaden under 2023.

Expertis genom stor del av värdekedjan
Utmärkande för vertikalen Health and Beauty är att affärsenheterna tillsammans är verksamma genom en stor del av värdekedjan. De utgör bland annat varumärkesägare av ByWe:s hårvårdsmärke Björk, varumärkesbyggande distributörer genom ByWe, Session MAP och Scandinavian Cosmetics, konsumentinriktad e-handelsverksamhet genom Perfect Hair, samt ägare av frisörsalonger. Det finns därmed en bred kunskap om och förståelse för branschen och marknaden – både bland affärsenheterna och det centrala teamet på Storskogen. Därigenom främjas kunskapsutbyte och synergier mellan verksamheterna, vilket har möjliggjort vertikalens goda tillväxt.

Möjliggöra operationella förbättringar och synergier
De initiativ som genomförs för att skapa operationella förbättringar och synergier i vertikalen är bland annat fokuserade på digitalisering av IT-infrastruktur, förbättring av rörelsekapital och logistikeffektivisering.

Scandinavian Cosmetics har tidigare uppgraderat och samordnat sin systeminfrastruktur samt automatiserat sitt centrallager. Med hjälp av kunskapsöverföringen inom vertikalen samt kapital och expertis från Storskogen genomförs nu liknande projekt i Session MAP och ByWe för att möjliggöra samma typ av effektiviseringar. Båda affärsenheterna kommer att uppgradera till mer lämpliga affärs- och lageroptimeringssystem. Utöver detta stärker båda affärsenheterna sin B2B-webbplattformslösning för att förbättra kundresan och erbjuda kunderna en smidig upplevelse.

Synergier skapas också i vertikalen genom konsolidering av flera affärsenheter som har gått samman under det gemensamma varumärket ByWe. Antalet lager har reducerats och best practice har identifierats och genomförts i kvarvarande lager med minskning av både ledtid och antal fel i plockfasen som resultat. En uppgradering av affärs- och lageroptimeringssystem kommer dessutom att möjliggöra effektivisering av inköp, produktallokering och transport.

Rätt förutsättningar för fortsatt tillväxt
Storskogens insatser för att stärka vertikalen genom samarbete, verksamhetsutveckling och förvärv har gjort Health and Beauty till en ledande aktör inom skönhet och hälsa i Norden, med en nettoomsättning som uppgick till 2,7 miljarder kronor (LTM) i det tredje kvartalet 2023.

Vertikalen utgör en stabil plattform för fortsatt tillväxt, och strategin framgent kommer inkludera både organisk tillväxt i våra nuvarande marknader och tilläggsförvärv när rätt möjlighet dyker upp. Med erfarna och professionella säljteam samt stor erfarenhet av att bygga och distribuera varumärken, strävar affärsenheterna kontinuerligt efter att stärka sina marknadspositioner ytterligare.

Åsa Murphy,
Investment Director,
Trade

Åsa Murphy arbetar inom affärsområde Trade. Hon har bland annat en bakgrund från ledande positioner inom tech- och e-handelsindustrin, till exempel som vd på Bookatable, en marknadsplats för restaurangbokningar, samt som Director för Expedia i Norden, en av världens största resemarknadsplatser. Hon har även drivit egen konsultverksamhet där hon hjälpt företag med digitalisering och förändringsarbete samt bistått start-ups i olika branscher med tillväxtstrategi och etablering på nya marknader.