Logotype

Storskogen emitterar framgångsrikt obligationer om 2 miljarder kronor

2023-06-14
Regulatorisk information
Corporate news

Storskogen Group AB (publ) (”Storskogen”) emitterar framgångsrikt seniora icke-säkerställda obligationer om 2 miljarder kronor.

Storskogen har framgångsrikt emitterat seniora icke-säkerställda obligationer om 2 miljarder kronor under ett ramverk om 2 miljarder kronor. Obligationerna löper med en rörlig ränta om 3m Stibor + 687,50 baspunkter och förfaller den 22 mars 2027.

Emissionslikviden kommer att användas för att refinansiera utestående obligationer om 3 miljarder kronor med förfall 2024.

Storskogens vd, Daniel Kaplan, anser att arbetet med att förbättra Storskogens kreditkvalitet har resulterat i betydande framsteg. Detta inkluderar en förlängning av bolagets banklån, minskad nettoskuld, förbättrad lönsamhet samt ett kassaflöde från den löpande verksamheten om cirka 1,7 miljarder kronor under de två senaste kvartalen. De emitterade obligationerna om 2 miljarder kronor hanterar merparten av det kommande obligationsförfallet 2024. Detta förlänger den genomsnittliga löptiden på skuldportföljen och medför att det inte finns några förfall under 2023 eller 2024.

”Vi är nöjda över att framgångsrikt ha emitterat obligationer i rådande marknadsklimat, och är tacksamma för det fortsatta stödet och förtroendet från våra investerare. Vi är välpositionerade för det fortsatta arbetet med att minska Storskogens skuldsättningsgrad och ytterligare stärka vår balansräkning”, säger Daniel Kaplan.

Storskogen avser att ansöka om upptagande till handel av obligationerna på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista.

Nordea har agerat global coordinator och Nordea, Danske Bank, Swedbank och Carnegie har agerat joint bookrunners för transaktionen.

Gernandt & Danielsson har agerat legal rådgivare.

För mer information, vänligen kontakta:
Andreas Lindblom, Head of Investor Relations
+46 72 506 14 22
andreas.lindblom@storskogen.com

För mediaförfrågningar, vänligen kontakta:
Michael Metzler, Head of Communication 
+46 73 305 59 55
michael.metzler@storskogen.com

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Storskogen Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande av ovanstående kontaktperson den 14 juni 2023 klockan 16:45 CEST.

Om Storskogen
Storskogen är en internationell företagsgrupp inom Handel, Industri och Tjänster. Med en evig ägarhorisont är vi unikt positionerade att identifiera, förvärva och utveckla marknadsledande företag med hållbara affärsmodeller. Storskogen skapar värde genom att tillhandahålla kapital och strategisk rådgivning kombinerat med aktiv styrning och en decentraliserad operativ modell. Storskogen har över 12 900 anställda i en diversifierad grupp av bolag med en nettoomsättning på 36,5 miljarder kronor (LTM) och är noterat på Nasdaq Stockholm.