Logotype

S&P bekräftar Storskogens kreditbetyg

2023-06-08
Corporate news

S&P Global Ratings (”S&P”) bekräftade den 8 juni Storskogen Group AB:s (”Storskogen”) kreditbetyg (corporate family rating) BB med negativa utsikter.

”Vi har under de senaste kvartalen vidtagit flera åtgärder för att stärka kreditkvaliteten i Storskogen. Vi har bland annat förlängt våra banklån, minskat vår nettoskuld, förbättrat lönsamheten jämfört med föregående år samt fokuserat på och förbättrat kassaflödet. Vi har också aviserat en rad avyttringar som ökar lönsamheten och minskar nettoskulden. I nästa steg avser vi att, enligt dagens offentliggörande, i god tid hantera vårt kommande obligationsförfall under 2024. Det gör vi genom ett återköpserbjudande i kombination med en ny mindre obligation som förlänger den genomsnittliga löptiden”, säger Lena Glader, CFO, Storskogen.

För mer information, vänligen kontakta:
Andreas Lindblom, Head of Investor Relations
+46 72 506 14 22
andreas.lindblom@storskogen.com

För mediaförfrågningar, vänligen kontakta:
Michael Metzler, Head of Communication
+46 73 305 59 55
michael.metzler@storskogen.com 

Om Storskogen
Storskogen är en internationell företagsgrupp inom Handel, Industri och Tjänster. Med en evig ägarhorisont är vi unikt positionerade att identifiera, förvärva och utveckla marknadsledande företag med hållbara affärsmodeller. Storskogen skapar värde genom att tillhandahålla kapital och strategisk rådgivning kombinerat med aktiv styrning och en decentraliserad operativ modell. Storskogen har över 12 900 anställda i en diversifierad grupp av bolag med en nettoomsättning på 36,5 miljarder kronor (LTM) och är noterat på Nasdaq Stockholm.