Logotype

Skaraslättens Transport skapar nytt affärsben inom energilagring

2023-11-10
Group news, Services

Storskogens transportbolag Skaraslättens Transport AB har ingått ett tioårigt avtal med Ellevio Energy Solutions (EES). De skräddarsydda energitjänsterna blir ett nytt affärsben som kommer att kunna ge nya intäktströmmar, möjliggöra avlastning av elsystemet och blir ett viktigt steg i arbetet mot elektrifierade fossilfria transporter.

Det nya avtalet avser en helhetslösning där EES kommer att utforma, bygga och sköta ett batteri åt Skaraslättens Transport. Inledningsvis kommer Skaraslättens Transport använda batteriet för att avlasta elsystemet och bevara den viktiga balansen i nätet. På sikt får batteriet även en nyckelroll i bolagets väg mot elektrifierade, fossilfria transporter, där Skaraslättens Transport har en målsättning om en 100 procent fossilfri fordonsflotta till år 2030.

Samuel Ask, vd på Skaraslättens Transport, betonar fördelarna med att få in energikapacitet och möjlighet till energilagring till Skaraslättens Transports fastighet.

”Investeringen möjliggör för oss att bygga ut vårt erbjudande av elektrifierade transporter med en unik position på marknaden inom snabbladdning av tunga fordon. Geografiskt passar Skara bra som hubb för vår pågående omställning till elektrifierade transporter på fjärrtrafik. Dessutom kan vi börja erbjuda elsystemstödtjänster på Svenska Kraftnäts frekvensmarknad under delar av dagen då vårt eget behov är lågt. Detta innebär både nya intäktströmmar och en möjlighet till ytterligare marginalförstärkning”, säger Samuel Ask.

Under resans gång har Storskogen bistått Skaraslättens Transport i ett tätt samarbete mellan bolagets styrelse och ledning. Målsättningen har varit att säkerställa långsiktig konkurrenskraft; både ur ett hållbarhets­perspektiv och genom att investera i och ligga i framkant avseende nya marknader och teknik. Storskogen har bland annat stöttat i utvärdering av olika finansiella upplägg, upprättande av avtal samt säkerställande av rätt nivå på risktagande.

Projektet inleds omgående med planering, design och förberedande installation av energilager, transformatorer med mera, med en beräknad driftsättning sommaren 2024.

För mer information, vänligen kontakta:
Michael Metzler, Head of Communication
+46 73 305 59 55
michael.metzler@storskogen.com