Logotype

Valberedning utsedd inför Storskogen Group AB:s årsstämma 2023

2022-10-03
Regulatorisk information
Corporate news

I enlighet med beslut av extra bolagsstämma den 24 september 2021 ska valberedningen bestå av fyra medlemmar. Valberedningen inför årsstämman 2023 har utsetts baserat på ägarförhållandena per den 31 augusti 2022 samt i enlighet med valberedningsinstruktionen.

Valberedningen består av:

Liv Gorosch (ordförande), utsedd av A-aktieägarna,
Ronnie Bergström, utsedd av A-aktieägarna,
Dick Bergqvist, utsedd av AMF, och
Monica Åsmyr, utsedd av Swedbank Robur Fonder.

Därutöver är styrelsens ordförande, Annette Brodin Rampe, adjungerad till valberedningen.

Storskogen Group AB:s årsstämma kommer att hållas i Stockholm den 12 maj 2023.

Aktieägare är välkomna att lämna förslag och synpunkter till valberedningen via e-post till ir@storskogen.com. För att valberedningen ska kunna beakta ett förslag måste förslaget ha inkommit i god tid före årsstämman.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2023 samt på bolagets webbplats (www.storskogen.com).

För mer information, vänligen kontakta:
Michael Metzler, Pressansvarig
+46 73 305 59 55
michael.metzler@storskogen.com

Om Storskogen

Storskogen är en internationell koncern av bolag inom Handel, Industri och Tjänster. Vi är unikt positionerade att med en evig ägarhorisont identifiera, förvärva och utveckla marknadsledande företag med hållbara affärsmodeller. Storskogen skapar värde genom att tillhandahålla kapital och strategisk rådgivning med en aktiv styrning och en decentraliserad operativ modell. Storskogen är noterat på Nasdaq Stockholm, har fler än 12 000 anställda och en diversifierad portfölj av bolag med en proformerad årsomsättning på SEK 35,7 miljarder (RTM).