Logotype

Storskogen utökar ledningsgruppen

2022-10-07
Regulatorisk information
Corporate news

Storskogen Group AB (publ) har beslutat att utöka bolagets ledningsgrupp med Philip Löfgren, vd Storskogen UK, med verkan 10 oktober 2022.

Philip Löfgren har flerårig erfarenhet inom företagsledning och M&A, senast som vd för techbolaget Kwiff, samt som investeringsansvarig för Pharaoh Capital. Philip Löfgren är sedan 2020 ansvarig för Storskogens verksamhet i Storbritannien. Storskogen har sju dotterbolag i Storbritannien och åtta medarbetare i den centrala organisationen, baserad i London.

”Jag ser fram emot att bli del av Storskogens ledningsgrupp och att med mitt internationella perspektiv bidra till att stärka organisationen ytterligare. Storskogen har en stark verksamhet i Storbritannien och har fått mycket fin respons från såväl bolagssäljare som bolagsmäklare som värdesätter Storskogens långsiktiga inställning till sitt ägande”, säger Philip Löfgren.

Daniel Kaplan, vd Storskogen Group, menar att Philip Löfgren har varit central för etableringen och utvecklingen av Storskogens verksamhet i Storbritannien. Marknaden är numera Storskogens näst största efter Sverige, mätt som andel av gruppens proformerade nettoomsättning (RTM) juni 2022.

”Med sin entreprenörsanda och gedigna kunskap inom affärsutveckling är jag övertygad om att Philip kommer utgöra ett värdefullt tillskott till Storskogens ledningsgrupp”, säger Daniel Kaplan.

Efter förändringen består Storskogens ledningsgrupp av följande medlemmar:

Daniel Kaplan, vd
Lena Glader, CFO
Alexander Bjärgård, Ansvarig för förvärv och företagsutveckling
Peter Ahlgren, Affärsområdeschef Tjänster
Christer Hansson, Affärsområdeschef Handel
Fredrik Bergegård, Affärsområdeschef Industri
Mikael Neglén, vd Storskogen DACH
Philip Löfgren, vd Storskogen UK

Ändringen träder i kraft 10 oktober 2022.

För mer information, vänligen kontakta:

Michael Metzler, Pressansvarig
+46 73-305 59 55
michael.metzler@storskogen.com

Om Storskogen

Storskogen är en internationell koncern av bolag inom Handel, Industri och Tjänster. Vi är unikt positionerade att med en evig ägarhorisont identifiera, förvärva och utveckla marknadsledande företag med hållbara affärsmodeller. Storskogen skapar värde genom att tillhandahålla kapital och strategisk rådgivning med en aktiv styrning och en decentraliserad operativ modell. Storskogen är noterat på Nasdaq Stockholm, har fler än 12 000 anställda och en diversifierad portfölj av bolag med en proformerad årsomsättning på SEK 35,7 miljarder (RTM).