Logotype

Storskogen överväger emission av ytterligare obligationer under befintligt ramverk

2022-01-19
Corporate news

Stockholm, 19 januari, 2022 – Storskogen Group AB (publ) (”Storskogen”) överväger en emission av ytterligare seniora icke säkerställda obligationer under ett befintligt ramverk.

Storskogen har mandaterat DNB Markets, Nordea, SEB och Swedbank som Joint Bookrunners att arrangera en serie investerarmöten den 20 januari 2022 för att undersöka förutsättningarna för att emittera ytterligare obligationer om upp till 1 miljard SEK under ramverket för Storskogens befintliga seniora icke säkerställda obligationslån 2021/2025 (ISIN: SE0017084650) med ett totalt ramverk om 5 miljarder SEK, under vilket ett belopp om 2 miljarder SEK är utestående. Obligationsemissionen kommer genomföras med förbehåll för rådande marknadsförhållanden.

Emissionslikviden från obligationerna ska användas till generella företagsändamål inklusive förvärv, företagsinvesteringar samt återbetalning av befintlig skuld som tagits upp för sådana ändamål.

För mer information, vänligen kontakta:

Daniel Kaplan, vd och medgrundare
Tel: +46 73-920 94 00 
E-mail: daniel@storskogen.com

Lena Glader, CFO
Tel: +46 73-988 44 66
E-mail: lena@storskogen.com

Michael Metzler, Press Officer
Tel: +46 70 - 455 58 81
E-mail: michael.metzler@storskogen.com

Filer

Om Storskogen

Storskogen förvärvar och utvecklar välskötta och lönsamma små- och medelstora företag inom affärsområdena Industri, Handel och Tjänster inom Norden, DACH och Storbritannien. Per den 30 september 2021 bestod Storskogen av 94 affärsenheter med sammanlagt cirka 7 000 anställda och en årsomsättning på över 19 miljarder kronor (som om vi hade ägt alla affärsenheter hela den senaste 12-månadersperioden).