Logotype

Storskogen offentliggör obligationsprospekt och ansöker om upptagande till handel av obligationer vid Nasdaq Stockholm

2022-01-26
Regulatorisk information
Corporate news

Storskogen Group AB (publ) (”Storskogen”) emitterade den 1 december 2021 seniora icke-säkerställda företagsobligationer med en initial volym om SEK 2 miljarder inom ett maximalt rambelopp om SEK 5 miljarder och den 26 januari 2022 emitterade Storskogen ytterligare seniora icke-säkerställda obligationer om SEK 1 miljard (tillsammans ”Obligationerna”) inom ramverket för Obligationerna. Efter emissionen av de ytterligare obligationerna är totalt SEK 3 miljarder utestående under ramverket för Obligationerna.

Enligt obligationsvillkoren har Storskogen åtagit sig att ansöka om upptagande till handel av Obligationerna på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm. Bolaget har med anledning av detta upprättat ett noteringsprospekt som idag har godkänts av Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt på bolagets webbplats www.storskogen.com och Finansinspektionens webbplats www.fi.se. Ansökan om upptagande till handel har lämnats in och första dag för handel i Obligationerna beräknas bli omkring den 28 januari 2022.

För mer information vänligen kontakta:

Daniel Kaplan, VD och medgrundare
Tel: +46 73 - 920 94 00
E-mail: daniel.kaplan@storskogen.com

Lena Glader, CFO
Tel: +46 73 - 988 44 66
E-mail: lena.glader@storskogen.com

Erik Kronqvist, Head of Investor Relations
Tel: +46 70 - 697 22 22
E-mail: erik.kronqvist@storskogen.com 

Om Storskogen

Storskogen förvärvar och utvecklar välskötta och lönsamma små- och medelstora företag inom affärsområdena Industri, Handel och Tjänster inom Norden, DACH och Storbritannien. Per den 30 september 2021 bestod Storskogen av 94 affärsenheter med sammanlagt cirka 7 000 anställda och en årsomsättning på över 19 miljarder kronor (som om vi hade ägt alla affärsenheter hela den senaste 12-månadersperioden).

Filer