Logotype

Storskogen Norge förvärvar Thermica

2022-05-09
Transactions, Services

Storskogen har ingått avtal om att förvärva 80 procent av aktierna i Thermica AS (”Thermica”). Företaget är specialiserat på konstruktion av logistikbyggnader i Norge, med en rapporterad omsättning på 526 MNOK och ett rörelseresultat (EBIT) på 42,8 MNOK för räkenskapsåret 2021.

Thermica är en ledande aktör på den norska marknaden för logistikbyggnader, och har genomfört några av landets största projekt inom lager- och logistikbyggnader, fiske och vattenbruk samt kyl- och fryslager. Företaget har 13 anställda och huvudkontoret ligger i Lierstranda, nära Drammen. Samtliga säljare är aktiva i bolaget och kommer att kvarstå i sina nuvarande roller och som minoritetsägare.

Thermica kommer ingå i Storskogens vertikal Konstruktion inom affärsområde Tjänster. I samma vertikal finns även de svenska företagen Plåthuset och Jacob Lindh, vilket skapar ett mindre kluster av nischade företag inom samma sektor. Detta ger Thermica tillgång till ett värdefullt nätverk. Förvärvet av Thermica blir det sjätte förvärvet av Storskogen Norge, som leds av Karianne Melleby.

”Vi är mycket glada att välkomna Thermica till Storskogen-familjen. Thermica har en gedigen projektportfölj, ett starkt varumärke och ett effektivt och modernt förhållningssätt till byggande av lager- och logistikbyggnader. Företaget är en väletablerad aktör för lager- och logistiklösningar på den norska marknaden och vi ser fram emot att bidra till att vidareutveckla dessa lösningar”, säger Karianne Melleby, vd för Storskogen Norge.

Thermica grundades i februari 2012 av Pål Rynning, Børre Mørkve, Gunnar Holland och Rolf Borge-Aaserud. De fyra ingenjörerna träffades genom sin tidigare arbetsgivare och bestämde sig för att förverkliga sin dröm om att starta ett eget företag. Sedan starten har de bland annat möjliggjort för BULK Industrial Real Estate att uppföra flera av sina moderna logistikbyggnader. Två av Thermicas största pågående projekt ligger i Vestby Næringspark. Ett av projekten är en cirka 30 000 kvm stor byggnad som kommer inrymma Schibsteds nya tryckeri samt logistikföretaget Helthiems verksamhet. Projektets utvecklare är NREP Logicenters, Nordens största utvecklare av logistikbyggnader. Det andra projektet möjliggörs av BULK Industrial Real Estate, med ett fotavtryck på 32 000 kvm som kommer bli DSV:s nya laglokal. Gunnar Holland, vd för Thermica, betonar Thermicas effektiva projektorganisation, inrättad för att leverera de nya och moderna kommersiella byggnader som behövs för den alltmer komplexa logistikbranschen.

”Med ökad e-handel och högre krav på effektiv distribution har vi upplevt ett ökat intresse för flexibla byggnader som möter dagens krav på hållbarhet och kvalitet till ett rimligt pris. Vår ambition är att fortsätta denna tillväxt och utveckla vårt erbjudande i takt med marknaden. Med Storskogen som majoritetsägare ser vi fram emot att fortsätta denna resa”, kommenterar Gunnar Holland å de fyra grundarnas vägnar.

63 MNOK av köpeskillingen kommer att betalas med nyemitterade B-aktier i Storskogen Group AB. Teckningskursen kommer att beräknas som den volymvägda genomsnittskursen (”VWAP”) per B-aktie i Storskogen Group som handlas på Nasdaq Stockholm under de 10 handelsdagarna fram till och med den tredje dagen innan transaktionens genomförande[1]. De nya B-aktierna kommer att omfattas av en överlåtelsebegränsning (så kallad lock-up) under en period av sex (6) månader efter teckningen av B-aktierna. Förvärvet är villkorat av godkännande från norska konkurrensmyndigheter och förväntas slutföras under andra kvartalet 2022.

[1]Baserat på stängningskursen för B-aktien på Nasdaq Stockholm den 6 maj 2022, skulle detta innebära en emission av 3 459 202 B-aktier i Storskogen Group AB (motsvarande en utspädningseffekt på cirka 0,21 procent av aktiekapitalet och cirka 0,11 procent av rösterna).

För mer information, vänligen kontakta:
Karianne Melleby, vd Storskogen Norge
+47 (0)41 55 81 48
karianne.melleby@storskogen.com

Michael Metzler, Pressansvarig
+46 (0)73 305 59 55
michael.metzler@storskogen.com

Om Storskogen
Storskogen förvärvar och utvecklar välskötta och lönsamma små- och medelstora företag inom affärsområdena Industri, Handel och Tjänster inom Norden, DACH och Storbritannien. Per den 31 december 2021 bestod Storskogen av 105 affärsenheter med sammanlagt cirka 9 000 anställda och en årsomsättning på över 23 miljarder kronor (som om vi hade ägt alla affärsenheter hela den senaste 12-månadersperioden).