Logotype

Storskogen förvärvar Vokus Personal AG

2022-03-24
Transactions, Services

Storskogen har förvärvat 90 procent av aktierna i Vokus Personal AG (”Vokus Personal”), en ledande rekryteringsbyrå specialiserad på personal inom hälsovårdssektorn i Schweiz. Bolaget har huvudkontor i Zurich och genererade intäkter om 23,3 miljoner CHF, cirka 219 miljoner SEK, under 2021.

Vokus Personal är en ledande rekryteringsbyrå för hälsovårdspersonal i Schweiz. Bolaget har huvudkontor i Zurich och är väl ansett bland kunder, kandidater och medarbetare och är en pålitlig partner och arbetsgivare. Sedan Vokus Personal grundades har bolaget framgångsrikt etablerats som en fokuserad och kontinerligt växande leverantör inom hälsovårdssektorn.

Sabine Vogt och Karin Vogt, verkställande direktörer och grundare av Vokus Personal kommer kvarstå i styrelsen och som delägare i bolaget. Successionen från den operativa verksamheten genomfördes med stöd av Storskogen där en ny vd för Vokus Personal rekryterades under förvärvsprocessen.

”Vi är glada över att ha Storskogen ombord som en ny huvudägare. Tillsammans kan vi fortsätta vår tillväxtresa och digitaliseringsstrategi samtidigt som vi kan fortsätta stärka vårt erbjudande till kunder, kandidater och medarbetare”, säger Sabine Vogt och Karin Vogt, verkställande direktörer och grundare av Vokus Personal.

Bolaget kommer att bli en del av vertikalen HR & Kompetens inom affärsområdet Tjänster. HR & Kompetens genererade intäkter om 388 miljoner SEK under 2021, motsvarande cirka 41 miljoner CHF. Mikael Neglén, landschef för DACH på Storskogen, välkomnar Vokus Personal till Storskogen som utgör Storskogens trettonde bolag i Schweiz.

”Vokus Personal är ett välpositionerat företag som gynnas av den starka och långsiktigt växande efterfrågan för hälsovårdspersonal. Det är en attraktiv marknad med en lojal kund- och kandidatbas och vi ser fram emot att stötta teamet på Vokus Personal i deras fortsatta resa”, säger Mikael Neglén, EVP och Landschef DACH.

För mer information, vänligen kontakta:

Mikael Neglén, EVP och landschef DACH
+41 79 752 96 31
mikael.neglen@storskogen.com

Michael Metzler, Pressansvarig
+46 73 305 59 55
michael.metzler@storskogen.com

Om Storskogen

Storskogen förvärvar och utvecklar välskötta och lönsamma små- och medelstora företag inom affärsområdena Industri, Handel och Tjänster inom Norden, DACH och Storbritannien. Per den 31 december 2021 bestod Storskogen av 105 affärsenheter med sammanlagt cirka 9 000 anställda och en årsomsättning på över 23 miljarder kronor (som om vi hade ägt alla affärsenheter hela den senaste 12-månadersperioden).