Logotype

Storskogen förvärvar Nitro Consult

2022-03-01
Transactions, Services

Storskogen har ingått avtal om att förvärva samtliga aktier i Nitro Consult AB (”Nitro Consult”) från Orica Sweden AB. Nitro Consult är en marknadsledande leverantör och utvecklare av konsulttjänster för sprängteknik, miljöövervakning samt stödprogramvara i Sverige. Bolaget rapporterade en omsättning på cirka 143 miljoner kronor under de brutna räkenskapsåret 2020/2021 med cirka 27 miljoner kronor i EBIT.

Nitro Consult är ett av Europas största och mest heltäckande sprängtekniska konsultföretag och tillhörande tjänsteleverantör. Bolaget härstammar från Nitro Nobel och har i dagsläget ett 70-tal specialister som täcker alla aspekter av sprängning inom anläggning, gruvdrift och rivning. Bolaget har nio kontor runt om i Sverige med huvudkontor i Stockholm.

”Nitro Consults framgång och stolta historia bygger på medarbetarnas förmåga att leverera kundnytta och skapa goda kundrelationer över tid. Att Storskogen nu väljer att gå in som ny långsiktig ägare blir en milstolpe som ger oss bra förutsättningar att vidareutveckla vårt erbjudande ytterligare”, säger Olov Netz, vd Nitro Consult Sverige.

Nitro Consult kommer att ingå i Storskogens affärsområde Tjänster inom vertikalen Konstruktion, som Thomas Pilo ansvarar för.

”Vi är mycket glada över att kunna välkomna en sådan marknadsledare med anrik historia, kompetens och lång erfarenhet som Nitro Consult har. Bolaget är välrenommerat och har en ledande expertis inom bland annat vibrationsmätning och vi ser stora möjligheter att samverka på marknaden med våra andra storskogenbolag inom sprängning, rivning, pålning, spontning och schaktning”, säger Thomas Pilo, Investment Director Storskogen.

För mer information, vänligen kontakta:

Peter Ahlgren, EVP Affärsområdet Tjänster
Telefon: 
+46 70 640 25 68
E-post: 
peter.ahlgren@storskogen.com

Michael Metzler, Pressansvarig
Telefon: +46 704 555 881
E-post: michael.metzler@storskogen.com

Om Storskogen

Storskogen förvärvar och utvecklar välskötta och lönsamma små- och medelstora företag inom affärsområdena Industri, Handel och Tjänster inom Norden, DACH och Storbritannien. Per den 31 december 2021 bestod Storskogen av 105 affärsenheter med sammanlagt cirka 9 000 anställda och en årsomsättning på över 23 miljarder kronor (som om vi hade ägt alla affärsenheter hela den senaste 12-månadersperioden).