Logotype

Storskogen förvärvar L.J. Sot

2022-01-18
Transactions, Services

Storskogen har förvärvat aktierna i L.J. Sot via dotterbolaget SoVent Group som är verksamma inom marknaden för sotning och ventilation. Genom förvärvet av L.J. Sot stärker SoVent Group sin position i södra Sverige och fortsätter den konsolideringsresa som påbörjades under 2018. L.J. Sot rapporterade en omsättning på 8 MSEK och EBITA på 1 MSEK för räkenskapsåret 2020/2021 som avslutades i juni.

L.J. Sot är ett tilläggsförvärv till SoVent Group, en företagsgrupp som bildades 2018 när sex sotnings- och ventilationsbolag gick samman i en fusion. Drivkraften för sammanslagningen och den fortsatta konsolideringen var övertygelsen bland de lokala entreprenörerna om att gruppen med gemensamma insatser kan utveckla sitt tjänsteerbjudande, investera i digitala verktyg och öka servicenivån.

”Efter att ha drivit L.J. Sot i andra generationen under ett antal år känns det nu som nästa steg för bolaget att tillsammans med SoVent och Storskogen utveckla det vidare och få tillgång till en större samhörighet med de fina möjligheter det innebär”, säger Samuel Qvist tidigare ägare av L.J. Sot.

Förvärvet av L.J. Sot är ett viktigt led i att stärka positionen i södra Sverige och fortsätta den strategiska konsolideringsresa som påbörjades under 2018. Förvärvet är det första sedan Storskogen blev ny huvudägare av SoVent Group under 2021. SoVent Group ingår i Storskogens affärsområde Tjänster inom vertikalen Installation.

”Vi fortsätter vår tillväxtresa på temat inomhusmiljö på SoVent Group med vår nya ägare Storskogen. L.J. Sot blir ett fint komplement till vår existerande verksamhet i södra Sverige där vi växer dels organiskt, men även via förvärv som ligger helt i linje med vår strategi. Vi hälsar våra nya medarbetare varmt välkomna”, säger Jesper Kronstrand vd för SoVent Group.

För mer information, vänligen kontakta:

Michael Metzler, Pressansvarig
Telefon: +46 704 555 881
E-post: michael.metzler@storskogen.com

Om Storskogen

Storskogen förvärvar och utvecklar välskötta och lönsamma små- och medelstora företag inom affärsområdena Industri, Handel och Tjänster inom Norden, DACH och Storbritannien. Per den 30 september 2021 bestod Storskogen av 94 affärsenheter med sammanlagt cirka 7 000 anställda och en årsomsättning på över 19 miljarder kronor (som om vi hade ägt alla affärsenheter hela den senaste 12-månadersperioden).