Logotype

Storskogen förvärvar Acreto

2022-05-09
Transactions, Trade

Storskogen har ingått avtal om att förvärva 80 procent av aktierna i Acreto AB (”Acreto”). Acreto är en väletablerad representant för starka konsumentvarumärken i Norden och tillhandahåller marknadsförings- och försäljningsmöjligheter samt distribution. Bolagets varumärkesportfölj omfattar segmenten Mygg och skadedjursbekämpning, Små hushållsapparater samt Värme och klimat, med flera välkända varumärken som Thermacell, Crockpot och FoodSaver. Acreto rapporterade en omsättning uppgående till 215 MSEK och en EBITA om cirka 65 MSEK för räkenskapsåret 2021.

Acreto marknadsför, säljer och distribuerar världsledande produkter inom sina respektive områden. Bolaget grundandes 2005 och idag består varumärkesportföljen av elva varumärken: Thermacell, Mosquito Magnet, Victor, Mr Mosquito, Dynatrap, Crockpot, Foodsaver, Breville, Nonny, Heatlight och Tansun. Bolaget erbjuder varumärkesägarna tillvägagångssätt för marknadsföring och en effektiv varumärkesuppbyggnad anpassad för den nordiska marknaden. Acreto har 22 anställda och huvudkontoret ligger i Göteborg. Bolaget leds av Christian Holmquist, vd och delägare, och Per Westerlund, inköpschef och delägare, som kommer att fortsätta i sina nuvarande roller efter transaktionen.

”Vi har haft en positiv utveckling med lönsam tillväxt under lång tid och är stolta över allt vi åstadkommit tillsammans med våra fantastiska medarbetare, leverantörer och kunder. Vi ser fram emot att utveckla vår verksamhet och nya koncept vidare i samarbete med vår nya ägare. Tillsammans med Storskogen kommer vi kunna förverkliga våra planer för Acreto och säkerställa företagets fortsatta tillväxt”, säger Christian Holmquist, vd och delägare.

Acreto kommer att ingå i Storskogens vertikal Distributörer, inom affärsområde Handel, som Christer Hansson ansvarar för.

“Acreto är en fantastiskt duktig distributör inom sina produktområden och har lyckats bygga en snabbväxande och lönsam affär. Vi är mycket glada över att välkomna Acreto till Storskogen och ser fram emot att tillsammans med Christian, Per och medarbetarna fortsätta att driva och utveckla bolaget”, säger Christer Hansson, EVP och affärsområdeschef på Storskogen.

Förvärvet är villkorat av godkännande från relevanta konkurrensverk och förväntas vara genomfört under andra kvartalet 2022.

80 MSEK av köpeskillingen kommer att betalas genom B-aktier i Storskogen Group AB som levereras den handelsdag som infaller 12 månader från tillträdesdagen. Leveransen av aktier säkerställs genom att Storskogen Group AB vid tillträdet ger ut en konvertibel med tvingande konvertering till säljarna. Konverteringskursen kommer att vara det högsta av 14 kr och den volymvägda genomsnittskursen (”VWAP”) per B-aktie i Storskogen Group AB som handlas på Nasdaq Stockholm under de 4 handelsdagarna fram till och med den andra dagen innan konverteringsdagen, vilket innebär att konvertibeln som högst kan konverteras till 5 714 285 nya B-aktier[1]. Konvertibeln kommer att omfattas av en överlåtelsebegränsning (så kallad lock-up) under dess löptid.

[1] Baserat på stängningskursen för B-aktien på Nasdaq Stockholm den 6 maj 2022 om 19,07 kr skulle detta innebära att konvertibeln skulle konverteras till 4 195 070 B-aktier i Storskogen Group AB (motsvarande en utspädningseffekt på cirka 0,25 procent av aktiekapitalet och cirka 0,14 procent av rösterna).

För mer information, vänligen kontakta:
Christer Hansson, EVP och Affärsområdeschef Handel
+46 70 598 06 19
christer.hansson@storskogen.com

Michael Metzler, Pressansvarig
+46 73 305 59 55
michael.metzler@storskogen.com

Om Storskogen
Storskogen förvärvar och utvecklar välskötta och lönsamma små- och medelstora företag inom affärsområdena Industri, Handel och Tjänster inom Norden, DACH och Storbritannien. Per den 31 december 2021 bestod Storskogen av 105 affärsenheter med sammanlagt cirka 9 000 anställda och en årsomsättning på över 23 miljarder kronor (som om vi hade ägt alla affärsenheter hela den senaste 12-månadersperioden).