Logotype

Storskogen erhåller kreditbetyget Ba1 från Moody’s

2022-03-09
Regulatorisk information
Corporate news

Storskogen Group AB har den 9 mars 2022 erhållit det långsiktiga kreditbetyget Ba1 med stabila utsikter från ratinginstitutet Moody’s. Moody’s lyfter särskilt upp Storskogens diversifierade portfölj och starka balansräkning som kreditstyrkor.

Storskogen fortsätter att expandera i befintliga och nya geografier varför bolaget sedan 2021 har diversifierat finansieringen genom bland annat upplåning på den svenska kapitalmarknaden. I syfte att öka transparensen mot marknaden har Storskogen beslutat att uppdra Moody’s till ratinginstitut.

Den 31 december 2021 uppgick Storskogens nettoskuld till 1,3 gånger RTM EBITDA. Storskogens finansiella nettoskuld, räknat på enbart räntebärande skulder, uppgick till 0,5 gånger RTM EBITDA.

De senaste tolv månaderna har vi framgångsrikt rest över 17 miljarder kronor i eget kapital och obligationer på kapitalmarknaderna. Tack vare det har vi kunnat fortsätta förvärva en rad lönsamma och välskötta bolag, och samtidigt hålla en belåningsgrad som understiger vår målsättning. Kreditbetyget Ba1 från Moody’s ger oss ökad flexibilitet och tillgång till kapital för vår fortsatta tillväxtresa”, säger Lena Glader, CFO på Storskogen.

Moody’s pressmeddelande finns att tillgå på Storskogens och Moody’s respektive webbplats.

För mer information, vänligen kontakta:

Lena Glader, CFO
+46 73 988 44 66
lena.glader@storskogen.com

Erik Kronqvist, IR-chef
+46 70 697 22 22
erik.kronqvist@storskogen.com


Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Storskogen Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och information som Storskogen Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande av ovanstående kontaktperson den 9 mars 2022 kl. 13.40.

Filer

Om Storskogen

Storskogen förvärvar och utvecklar välskötta och lönsamma små- och medelstora företag inom affärsområdena Industri, Handel och Tjänster inom Norden, DACH och Storbritannien. Per den 31 december 2021 bestod Storskogen av 105 affärsenheter med sammanlagt cirka 9 000 anställda och en årsomsättning på över 23 miljarder kronor (som om vi hade ägt alla affärsenheter hela den senaste 12-månadersperioden).