Logotype

Storskogen Danmark förvärvar INGENIØR'NE

2022-03-25
Transactions, Services

Storskogen har ingått avtal om att förvärva 82 procent av aktierna i INGENIØR'NE A/S (“INGENIØR'NE”), ett danskt konsultbolag med ett heltäckande erbjudande inom byggteknik och en stark lokal närvaro inom segmenten allmännyttiga bostäder, hälsovård, bostäder och kommersiella fastigheter. Under 2021 rapporterade INGENIØR’NE en EBITA om 26,2 MDKK.

INGENIØR'NE har sitt huvudkontor i Esbjerg där det grundades 1972. Sedan grundandet har bolaget etablerat ytterligare ytterligare kontor i Kolding, Odense och Aarhus och har totalt mer än 170 anställda. Med en bred intern ingenjörskompetens, djup specialistkompetens och lokal närvaro är INGENIØR'NE erkänd för hög kvalitet inom projektdesign -och utförande åskådliggjort genom många referenser och långvariga kundrelationer inom privat och offentlig sektor.

Bolaget leds av delägarna John Andresen, delägare och vd för INGENIØR'NE, tillsammans med delägarna Anders Astrup och Henrik Bilberg. John, Anders och Henrik, tillsammans med ytterligare tre medlemmar i partnergruppen, kommer att äga en minoritetsandel i INGENIØR'NE framöver.

”Vi är glada över att Storskogen valt att ingå detta partnerskap med oss. Med deras långsiktiga ägarperspektiv, finansiella styrka och expertkompetens har vi möjlighet att ytterligare utveckla vår affär och accelerera vår tillväxt”, säger John Andresen, vd för INGENIØR'NE.

INGENIØR'NE blir en del av Storskogens vertikal Konstruktion som omsatte 741 miljoner kronor under 2021. Bolaget är det tredje bolaget som Storskogen Danmark förvärvar under det senaste året, under Jan Ebbesens ledning.

”Vi är mycket glada över att ha förvärvat INGENIØR'NE som har en solid grund för långsiktig framgång, med en stark marknadsposition och en diversifierad kundbas som etablerats genom bolagets djupa kompetens. Det kommer att bli mycket spännande att stötta bolaget i dess fortsatta tillväxtresa”, säger Jan Ebbesen, vd för Storskogen Danmark.

Förvärvet förväntas att tillträdas under det andra kvartalet 2022.

För mer information, vänligen kontakta:

Jan Ebbesen, verkställande direktör Storskogen Danmark
+45 24 66 14 27
jan.ebbesen@storskogen.com

Michael Metzler, Pressansvarig
+46 73 305 5955
michael.metzler@storskogen.com

Om Storskogen

Storskogen förvärvar och utvecklar välskötta och lönsamma små- och medelstora företag inom affärsområdena Industri, Handel och Tjänster inom Norden, DACH och Storbritannien. Per den 31 december 2021 bestod Storskogen av 105 affärsenheter med sammanlagt cirka 9 000 anställda och en årsomsättning på över 23 miljarder kronor (som om vi hade ägt alla affärsenheter hela den senaste 12-månadersperioden).