Logotype

Storskogen beslutar om en riktad nyemission till säljarna av Swedwise

2022-04-01
Regulatorisk information
Corporate news, Services

Styrelsen för Storskogen Group AB (publ) (”Storskogen”) har, i enlighet med det pressmeddelande som offentliggjordes den 25 mars 2022 och med stöd av emissionsbemyndigandet från den extra bolagsstämman den 24 september 2021, beslutat om en riktad nyemission av 4 158 306 B-aktier till säljarna av VSH Holding AB, ett holdingbolag till Swedwise AB (”Swedwise”).  

Storskogen offentliggjorde den 25 mars 2022 att koncernen ingått avtal om att förvärva 82 procent av aktierna i Swedwise och att 103 miljoner kronor av köpeskillingen skulle betalas med nyemitterade B-aktier i Storskogen. För att reglera denna del av köpeskillingen har styrelsen för Storskogen, med stöd av bemyndigandet från den extra bolagsstämman den 24 september 2021, i dag beslutat om en riktad nyemission av 4 158 306 B-aktier i Storskogen (motsvarande en utspädningseffekt på cirka 0,25 procent av aktiekapitalet och cirka 0,14 procent av rösterna). Teckningskursen, som enligt aktieöverlåtelseavtalet skulle motsvara den volymvägda genomsnittskursen för Storskogens B-aktie på Nasdaq Stockholm under de 10 handelsdagarna fram till och med den tredje dagen innan transaktionens genomförande (dvs. från och med den 16 mars 2022 till och med den 29 mars 2022, uppgick till 24,7697 kronor per B-aktie.

Efter den riktade nyemissionen uppgår det totala antalet aktier och röster i Storskogen till 1 676 921 494 aktier (varav 148 001 374 A-aktier och 1 528 920 120 B-aktier) och 3 008 933 860 röster. Aktiekapitalet ökar med 2 097,1485 kronor till 838 460,747 kronor.

För mer information, vänligen kontakta:

Lena Glader, CFO
+46 73 988 44 66
lena.glader@storskogen.com

Erik Kronqvist, IR-Chef
+46 70 697 22 22
erik.kronqvist@storskogen.com

Om Storskogen

Storskogen förvärvar och utvecklar välskötta och lönsamma små- och medelstora företag inom affärsområdena Industri, Handel och Tjänster inom Norden, DACH och Storbritannien. Per den 31 december 2021 bestod Storskogen av 105 affärsenheter med sammanlagt cirka 9 000 anställda och en årsomsättning på över 23 miljarder kronor (som om vi hade ägt alla affärsenheter hela den senaste 12-månadersperioden).