Logotype

Storskogen ansluter till FN Global Compact

2022-04-11
Corporate news

Storskogen Group AB (”Storskogen”) har anslutit till FN:s initiativ Global Compact (”FN:s Global Compact”) – en frivillig plattform för ledning, utveckling, implementering och rapportering av ansvarsfulla affärsmetoder. Med detta meddelande ansluter sig Storskogen till tusentals andra företag som är globalt engagerade i att vidta ansvarsfulla affärsåtgärder för att stödja en hållbar utveckling.

FN:s Global Compact verkar som en uppmaning till företag världen över för att anpassa sin verksamhet och sina strategier till tio grundläggande principer inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsrättigheter, miljö och antikorruption, och att vidta åtgärder till stöd för FN:s mål och frågor som förkroppsligas i de globala målen, Sustainable Development Goals, SDG.

FN:s Global Compact, som lanserades år 2000, är det största hållbarhets­initiativet för företag i världen, med fler än 15 000 företag och 3 800 icke-företagsorganisationer baserade i över 160 länder och över 69 lokala nätverk.

Med en strävan att förvärva och äga små- och medelstora bolag med ett hundraårsperspektiv så har ett långsiktigt och hållbart arbetssätt alltid varit en hörnsten i Storskogenmodellen. Att ansluta till FN:s Global Compact är ett naturligt steg för Storskogen menar medgrundare och vd Daniel Kaplan.

”Storskogen har byggt sitt hållbarhets­ramverk baserat på de tio principerna och vi är stolta över att offentligt åta oss att vidta åtgärder för att stödja en hållbar utveckling och framtidssäkra våra företag”, säger Daniel Kaplan.

Storskogens hållbarhets­chef Amelie Nordin har lett arbetet med att ansluta till FN:s Global Compact.

”Jag ser fram emot att vara en del av det globala och lokala nätverket för att utbyta kunskap och erfarenhet”, säger Amelie Nordin.

Besök Storskogens profil på webbplatsen för FN:s Global Compact för att läsa mer om vårt senaste hållbarhets­arbete.

För mer information, vänligen kontakta:

Amelie Nordin, Hållbarhetschef
+46 (0) 70 211 73 36
amelie.nordin@storskogen.com

Michael Metzler, Pressansvarig
+46 (0)73-305 59 55
michael.metzler@storskogen.com

Om Storskogen

Storskogen förvärvar och utvecklar välskötta och lönsamma små- och medelstora företag inom affärsområdena Industri, Handel och Tjänster inom Norden, DACH och Storbritannien. Per den 31 december 2021 bestod Storskogen av 105 affärsenheter med sammanlagt cirka 9 000 anställda och en årsomsättning på över 23 miljarder kronor (som om vi hade ägt alla affärsenheter hela den senaste 12-månadersperioden).