Logotype

Annette Brodin Rampe föreslås bli Storskogens styrelseordförande

2022-03-17
Regulatorisk information
Corporate news

Valberedningen i Storskogen Group AB har beslutat föreslå att Annette Brodin Rampe väljs som styrelseordförande på årsstämman 17 maj 2022. Storskogens nuvarande styrelseordförande, Elisabeth Thand Ringqvist har informerat valberedningen att hon avböjer omval.

Annette Brodin Rampe har stor erfarenhet från operativa roller inom process-, energi- och konsultindustrin. I dagsläget är hon vd för ImagineCare, en marknadsledande aktör inom digital egenmonitorering av patienters hälsa. Annette är även styrelseledamot i bland annat Poolia AB, Ferronordic Machines AB och Episurf Medical AB.  

En mer utförlig presentation av Annette Brodin Rampe kommer finnas tillgänglig på Storskogens webbplats så snart kallelse till årsstämman 2022 gått ut.

”Vi är mycket glada att kunna föreslå Annette Brodin Rampe till ny ordförande i Storskogens styrelse. Med sin breda erfarenhet, sina gedigna kunskaper och personliga egenskaper kommer Annette kunna bidra stort till Storskogens fortsatta tillväxtresa. Jag vill också passa på att tacka Elisabeth Thand Ringqvist för att ha lett Storskogens styrelsearbete på ett föredömligt sätt under några mycket händelserika år”, säger Liv Gorosch, valberedningens ordförande.

Valberedningens övriga förslag kommer att meddelas i kallelsen till årsstämman som kommer att hållas i Stockholm den 17 maj 2022.

Valberedningen inför årsstämman 2022 består av:

  • Liv Gorosch (ordförande), utsedd av A-aktieägarna,
  • Ronnie Bergström, utsedd av A-aktieägarna,
  • Dick Bergqvist, utsedd av AMF, 
  • Monica Åsmyr, utsedd av Swedbank Robur Fonder.

Därutöver är styrelsens ordförande, Elisabeth Thand Ringqvist, adjungerad till valberedningen.

För mer information, vänligen kontakta:

Liv Gorosch, Valberedningens ordförande
+46 70 433 26 44
gorosch.liv@gmail.com

Erik Kronqvist, IR-chef
+46 70 697 22 22
erik.kronqvist@storskogen.com

Om Storskogen

Storskogen förvärvar och utvecklar välskötta och lönsamma små- och medelstora företag inom affärsområdena Industri, Handel och Tjänster inom Norden, DACH och Storbritannien. Per den 31 december 2021 bestod Storskogen av 105 affärsenheter med sammanlagt cirka 9 000 anställda och en årsomsättning på över 23 miljarder kronor (som om vi hade ägt alla affärsenheter hela den senaste 12-månadersperioden).