Logotype

Storskogen tillträder förvärven från Ceder Capital

2021-10-11
Transactions, Services, Industry

Storskogen har, som tidigare kommunicerat den 11 augusti 2021, den 5 juli 2021 tecknat avtal om förvärva Adero, Buildercom, SoVent, Viametrics och Persson Innovation. Bolagen förvärvades från Ceder Capital och ett antal minoritetsägare. De förvärvade bolagens kombinerade intäkter uppgick till  och hade kombinerade årliga intäkter om cirka 900 miljoner kronor med en kombinerad EBITA på 160 miljoner kronor under 2020. Förvärven tillträddes idag, den 11 oktober 2021.

Företagen som förvärvas från Ceder Capital passar väl in bland den typer av företag som Storskogen förvärvar – lönsamma, stabila och välskötta bolag inom. Företagen kommer från och med idag att utgöra fem nya affärsenheter inom affärsområdena Tjänster och Industri.

Om de förvärvade bolagen:

Adero är en leverantör av tekniska ventilationsinstallationstjänster i Stockholm och Uppsalaområdet. Bolaget har gedigen kompetens inom HVAC-installation med möjlighet att ta fullt projektansvar, inklusive planering, installation och service. Adero fokuserar på större och komplexa kommersiella och offentliga byggprojekt.

SoVent Group är verksamma inom marknaden för sotning och ventilationsservice. Företagsgruppen bildades 2018 när sex sotnings- och ventilationsbolag gick samman i en fusion och består idag av mer än 30 bolag. Drivkraften för sammanslagningen och den fortsatta konsolideringen var övertygelsen bland de lokala entreprenörerna om att gruppen med gemensamma insatser kan utveckla sitt tjänsteerbjudande, investera i digitala verktyg och öka servicenivån.

Buildercom är en leverantör av molnbaserade informationshanteringslösningar för fastighetsägare och byggbolag i Finland. Plattformen erbjuder tjänster för informationshantering, arkivering och hyresförvaltning som används under en fastighets hela livscykel, från byggfasen till underhåll och förvaltning av fastigheten.

Viametrics är en internationell leverantör av tjänster inom besöksräkning. Erbjudandet baseras på en kombination av hård- och mjukvara som förser fastighetsägare, återförsäljare och kommuner med trafikdata. Viametrics tjänster används i 50 länder och på fler än 15 000 platser.

Persson Innovation är en leverantör av bärhandtag och applikatormaskiner till förpackningsindustrin. Bolaget har en nästan 40-årig historik av utmärkta kvalifikationer och gör det möjligt för kunder att minska eller eliminera användningen av plast i förpackningsapplikationer.

För mer information, vänligen kontakta:

Peter Ahlgren, EVP Storskogen och Affärsområdeschef Tjänster
Telefon: +46 640 25 68
E-post: peter.ahlgren@storskogen.com

Fredrik Bergegård, EVP Storskogen och Affärsområdeschef Industri
Telefon: +46 70 357 60 25
E-post: fredrik.bergegard@storskogen.com

Michael Metzler, Pressansvarig
Telefon: +46 704 555 881
E-post: michael.metzler@storskogen.com

Om Storskogen

Storskogen förvärvar och utvecklar välskötta och lönsamma små- och medelstora företag inom affärsområdena Industri, Handel och Tjänster inom Norden, DACH och Storbritannien. Vid halvårsskiftet 2021 bestod Storskogen av 94 affärsenheter med sammanlagt cirka 7 000 anställda och en årsomsättning på närmare 19 miljarder kronor (som om vi hade ägt alla affärsenheter hela den senaste 12-månadersperioden).