Logotype

Storskogen överväger att emittera seniora icke säkerställda obligationer

2021-11-18
Regulatorisk information
Corporate news

Stockholm, 18 november, 2021 – Storskogen Group AB (publ) (”Storskogen”) har mandaterat banker att arrangera investerarmöten för att undersöka förutsättningarna för att emittera seniora icke säkerställda obligationer denominerade i SEK.

Storskogen har mandaterat DNB Markets, Nordea, SEB och Swedbank för att arrangera investerarmöten med start 22 november, 2021, för att undersöka förutsättningarna för att emittera seniora icke säkerställda obligationer med rörlig och/eller fast ränta och en löptid om fyra år. Med förbehåll för rådande marknadsförhållanden kommer en marknadstransaktion med en förväntad volym omkring 2 miljarder kronor inom ett rambelopp om 5 miljarder SEK att följa.

Emissionslikviden från obligationerna ska användas till generella företagsändamål inklusive förvärv, företagsinvesteringar samt återbetalning av befintlig skuld som tagits upp för sådana ändamål.

För mer information, vänligen kontakta:

Daniel Kaplan, VD och medgrundare
Tel: +46 73-920 94 00 
E-post: daniel@storskogen.com

Lena Glader, CFO
Tel: +46 73-988 44 66
E-post: lena@storskogen.com

Michael Metzler, Press Officer
Tel: +46 70 - 455 58 81
E-post:
michael.metzler@storskogen.com

Denna information är sådan information som Storskogen Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 november 2021 kl. 06.45 CET.

Filer

Om Storskogen

Storskogen förvärvar och utvecklar välskötta och lönsamma små- och medelstora företag inom affärsområdena Industri, Handel och Tjänster inom Norden, DACH och Storbritannien. Vid halvårsskiftet 2021 bestod Storskogen av 94 affärsenheter med sammanlagt cirka 7 000 anställda och en årsomsättning på närmare 19 miljarder kronor (som om vi hade ägt alla affärsenheter hela den senaste 12-månadersperioden).