Logotype

Storskogen Norge förvärvar Nimbusgruppen

2021-12-30
Transactions, Services

Storskogen har förvärvat 90,1 procent av aktierna i Nimbusgruppen, som består av bolagen Nimbus Direct AS, Nimbus Fiber AS och Nimbus Entreprenör AS. Nimbusgruppen specialiserar sig på nyckelfärdiga lösningar för försäljning, kundhantering, installation och markentreprenad för fibernätverk. Nimbusgruppens kunder finns över hela Norge och inom flertalet industrier. Förvärvet beräknas vara genomfört under januari 2022.

Nimbusgruppen är en helhetsleverantör av försäljning, kundhantering, installation och markentreprenad på den Norska telecommarknaden. Nimbus Direct AS grundades 2011, och är idag Norges största fältsäljare av fiberbaserade bredbandstjänster. Nimbus Direct är idag en del av Nimbusgruppen, tillsammans med Nimbus Fiber AS och Nimbus Entreprenør AS. För 2020 rapporterade Nimbusgruppens en omsättning på 270 miljoner NOK med en EBITDA på 35 miljoner NOK.

Nimbusgruppen har sitt huvudkontor i Fredrikstad, sydost om Oslo, och har 120 anställda. Grundaren Sigbjørn Røst, och övriga organisationen, kommer fortsätta i sina nuvarande roller, och med en bibehållen organisationsstruktur.

“Storskogen kommer bidra med den expertis och det kapital som behövs för fortsatt tillväxt, och möjligheten att samarbeta med andra bolag inom Storskogenfamiljen. Vi är mycket nöjda med att få Storskogen som en ny långsiktig ägare i bolaget" säger Sigbjørn Røst, försäljningsdirektör och grundare av Nimbusgruppen.

“Det kommer vara en styrka framöver i vårt arbete med att utvidga och förbättra vårt erbjudande till existerande och nya kunder. Nimbusgruppen kommer kunna ta en ännu starkare position på marknaden. Våra kunder kommer också att fortsätta möta samma talangfulla människor från Nimbus som tidigare,” tillägger Sigbjørn Røst.

Nimbus är Storskogens fjärde förvärv i Norge och Karianne Melleby, vd för Storskogen Norge, ser fram mot att stödja Nimbusgruppens ledningsgrupp framöver i den fortsatta tillväxtresan.

“Vi är riktigt glada över förvärvet av Nimbusgruppen. Det entreprenöriella arbetssättet hos grundarna har varit den starkaste förklaringen till vad som gjort Nimbusgruppen till ett så framgångsrikt företag med en så pass stark position på marknaden genom sin innovativa och proaktiva utveckling av sitt erbjudande och sin organisation. Det ska bli spännande att stödja bolaget på dess fortsatta tillväxtresa, inte minst med tanke på den utveckling som finns på marknaden, med lansering av 5G, fortsatt utrullning av fiber, och betydligt fler tjänster som är beroende av tillgång på internetuppkoppling” säger Karianne Melleby, vd för Storskogen Norge.

Nimbusgruppen kommer att ingå i Storskogens vertikal Entreprenad, inom affärsområde Tjänster.

För mer information, vänligen kontakta:

Karianne Melleby, VD Storskogen Norge
Telefon: +47 415 58 148
E-post: 
karianne.melleby@storskogen.com

Michael Metzler, Pressansvarig
Telefon: +46 704 555 881
E-post: michael.metzler@storskogen.com

Om Storskogen

Storskogen förvärvar och utvecklar välskötta och lönsamma små- och medelstora företag inom affärsområdena Industri, Handel och Tjänster inom Norden, DACH och Storbritannien. Per den 30 september 2021 bestod Storskogen av 94 affärsenheter med sammanlagt cirka 7 000 anställda och en årsomsättning på över 19 miljarder kronor (som om vi hade ägt alla affärsenheter hela den senaste 12-månadersperioden).