Logotype

Storskogen har ingått ett nytt facilitetsavtal om 1 miljard euro

2021-09-27
Corporate news

Storskogen Group AB (publ) har den 24 september 2021 ingått ett nytt, icke-säkerställt facilitetsavtal avseende en s.k. syndicated multicurrency revolving credit facility från ett internationellt banksyndikat. Kreditfaciliteten uppgår till en miljard euro och har en löptid om tre år, med en förlängningsoption om upp till ytterligare två år.

Det nya facilitetsavtalet avses ersätta Storskogens befintliga facilitetsavtal i samband med genomförandet av det avsedda offentliga erbjudandet och upptagandet till handel av B-aktierna i Storskogen på Nasdaq Stockholm.

”Storskogen har en stark finansiell ställning som grundar sig på goda kassaflöden i våra verksamheter. Med stöd från banksyndikatet och genom denna kreditfacilitet uppnår vi ännu bättre flexibilitet att inom ramen för vårt finansiella skuldsättningsmål fortsätta växa genom förvärv av lönsamma och välskötta företag i Sverige och våra övriga regioner”, säger Lena Glader, CFO på Storskogen.

Det internationella banksyndikatet består av Danske Bank, DNB, Nordea, SEB, Swedbank, BNP Paribas, Svensk Exportkredit, Goldman Sachs, JP Morgan och NatWest. Kreditfaciliteten är föremål för sedvanliga villkor för utbetalning, däribland att det avsedda offentliga erbjudandet och upptagandet till handel av B-aktierna i Storskogen på Nasdaq Stockholm fullföljs.

Bank Brokers har agerat finansiell rådgivare och koordinator, och Mannheimer Swartling Advokatbyrå har agerat legal rådgivare, till Storskogen i samband med Storskogens ingående av det nya facilitetsavtalet.

För mer information, vänligen kontakta:

Lena Glader, CFO på Storskogen
lena.glader@storskogen.com
+46 (0)73 988 4466

Om Storskogen

Storskogen förvärvar och utvecklar välskötta och lönsamma små- och medelstora företag inom affärsområdena Industri, Handel och Tjänster inom Norden, DACH och Storbritannien. Vid halvårsskiftet 2021 bestod Storskogen av 94 affärsenheter med sammanlagt cirka 7 000 anställda och en årsomsättning på närmare 19 miljarder kronor (som om vi hade ägt alla affärsenheter hela den senaste 12-månadersperioden).