Logotype

Storskogen förvärvar Strand Entreprenad

2021-01-26
Transactions, Services

Storskogen har den 14 januari 2021 förvärvat majoriteten av aktierna i Strand i Jönköping AB, ett mark- och anläggningsbolag baserat i Jönköping. Bolaget omsätter cirka 120 miljoner kronor.

Strand Entreprenad startades 2007 och är ett entreprenadbolag verksamt inom är inom bygg- mark- och anläggningstjänster i Jönköping med omnejd. Bolaget tillhandahåller tjänster inom markentreprenader, industrietableringar, väg, VA-arbeten, rivning, sanering och utvändig miljö. Företagets vd, Ove Nilsson, kommer fortsätta att leda bolaget framåt.

”Vi har uppvisat en väldigt positiv utveckling de senaste åren och är mycket nöjda med att ha funnit en ny och långsiktig ägare i Storskogen. Vi hoppas att Storskogens kompetens inom segmentet kommer förstärka vår position på marknaden ytterligare, både genom befintliga och nya kunder” säger Ove Nilsson, vd på Strand Entreprenad

Bolaget kommer att ingå i Storskogens affärsområde Tjänster, inom segmentet Entreprenad och Infrastruktur, som Niclas Rundlöf Bolin ansvarar för. 

Jag är mycket glad att Strand Entreprenad har valt Storskogen som långsiktiga ägare. Vårt mål är att tillsammans med Strands kompetenta medarbetare fortsätta att ta bolaget till nästa nivå med stort fokus på kvalitet”, säger Niclas Rundlöf Bolin, segmentschef på Storskogen.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:  

Segmentschef 
Niclas Rundlöf Bolin, + 46 (0) 73 047 38 26, Niclas@storskogen.com  

Affärsområdeschef 
Peter Ahlgren, +46 (0) 70 640 25 68, Peter@storskogen.com  

 

Om Storskogen  

Storskogen är en svensk privatägd företagsgrupp som förvärvar och utvecklar små och medelstora bolag, primärt i Sverige. Storskogen startades 2012 och har en diversifierad bolagsportfölj bestående av ett 60-tal affärsenheter med en samlad omsättning på över 10 miljarder kronor.