Logotype

Storskogen förvärvar Nya Olsson Spårservice

2021-12-01
Transactions, Services

Storskogen har förvärvat samtliga aktier i Nya Olsson Spårservice AB (”NOSSAB”) via dotterbolaget HEAB Entreprenad. NOSSAB är verksamt inom järnvägsunderhåll och spårarbeten. Under 2020 hade bolaget en omsättning på 51 MSEK med en EBITA på 3 MSEK.

NOSSAB är verksamt inom svetsning, underhåll, reparation och nybyggnationer inom järnväg. Bolaget har sitt huvudkontor i Ödeshög och har idag 22 anställda.

NOSSAB grundades 2015 av Jari Olsson, som kommer att fortsätta att leda bolaget.

”Vi är ett företag med lång erfarenhet som verkar för bra och säkra järnvägar, tillsammans med HEAB och Storskogen får vi helt rätt förutsättningar för att fortsätta göra det vi är bäst på. Att bibehålla identitet och företagskultur ser jag också som positivt” säger Jari Olsson, vd på NOSSAB.

Med förvärvet av NOSSAB kompletteras HEABs erbjudande inom svetsning och underhåll av järnväg. Bolagen kommer att verka under olika varumärken, men Carl-Åke Harrysson, vd på HEAB, menar att det finns tydliga möjligheter för synergier på både kostnads- och intäktssidan.

”Vi är imponerade över verksamheten som Jari byggt upp och ser fram emot att arbeta tillsammans”, säger Carl-Åke Harrysson, vd på HEAB.

Bolaget kommer att ingå i Storskogens affärsområde Tjänster inom vertikalen Entreprenad och Infrastruktur, som Thomas Pilo, Investment Director, är delansvarig för.

”NOSSAB är ett bolag med mycket gott rykte på marknaden, som tillsammans med HEAB stärker vårt erbjudande. Vårt mål är att tillsammans med bolagets kompetenta grundare fortsätta att växa,” säger Thomas Pilo.

Filer

För mer information, vänligen kontakta:

Michael Metzler, Pressansvarig
Telefon: +46 704 555 881
E-post: michael.metzler@storskogen.com

Om Storskogen

Storskogen förvärvar och utvecklar välskötta och lönsamma små- och medelstora företag inom affärsområdena Industri, Handel och Tjänster inom Norden, DACH och Storbritannien. Per den 30 september 2021 bestod Storskogen av 94 affärsenheter med sammanlagt cirka 7 000 anställda och en årsomsättning på över 19 miljarder kronor (som om vi hade ägt alla affärsenheter hela den senaste 12-månadersperioden).