Logotype

Storskogen förvärvar Markbyggarna i Skellefteå

2021-12-20
Transactions, Services

Storskogen har ingått avtal om att förvärva aktierna i Markbyggarna i Skellefteå via dotterbolaget LM Transport. Markbyggarna i Skellefteå utför kabelarbeten, framför allt för el- och telearbeten. Markbyggarna i Skellefteå rapporterade en omsättning på 29 MSEK och EBITA på 4,5 MSEK för räkenskapsåret 2020/2021 som avslutades i augusti. Förvärvet förväntas vara genomfört i början av första kvartalet 2022.

Markbyggarna i Skellefteå utför arbeten inom schakt, kabelläggning, kabeldragning och linjenätarbeten. Bolaget inriktar sig på framför allt el- och telearbeten med fokus på fiber. Markbyggarna är ett tilläggsförvärv till LM Transport, en del av företagsgruppen Södra Infragruppen, (”SISAB”), med bolag verksamma inom bland annat styrd borrning, transport, anläggning, fiber-, tele- och el-utbyggnad. I SISAB ingår dotterbolagen Telarco, nds Drilling System, LM Transport, CSAB, Miljögården, Tofta Gård och Budettan (som förväntas vara genomfört i början av första kvartalet 2022).

Förvärvet av Markbyggarna i Skellefteå stärker och kompletterar LM Transports tjänster i Västerbotten enligt Michael Larsson, vd för LM Transport.

”Markbyggarna kommer fortsätta att verka under eget varumärke, men det finns goda möjligheter för samarbeten mellan bolagen då vi redan är etablerade i regionen, framförallt genom LM transports åtagande på Northvolt Batterifabrik”, säger Michael Larsson, vd för LM Transport.

Markbyggarna i Skellefteå grundades 2005 av Roger Lindgren och Roger Forsling. Roger Lindgren kommer att vara kvar i sin roll i bolaget efter transaktionen.

”Vi är mycket glada att Markbyggarna i Skellefteå har fått LM Transport och Storskogen som ny långsiktig ägare. Vi tror att det finns potential för ett bra samarbete och utbyte mellan bolagen”, säger Roger Lindgren och Roger Forsling

Bolaget kommer att ingå i Storskogens affärsområde Tjänster inom vertikalen Entreprenad och Infrastruktur som Niclas Rundlöf Bolin ansvarar för.

”Vi ser fram emot att Markbyggarna i Skellefteå blir en del av LM Transport och SISAB. Bolaget kommer att bidra med sin erfarenhet och kompentens inom kabelarbeten, vilket blir ett bra komplement till LM Transports nuvarande verksamhet. Det ska bli spännande att följa bolaget på sin fortsatta resa”, säger Niclas Rundlöf Bolin.

För mer information, vänligen kontakta:

Michael Metzler, Pressansvarig
Telefon: +46 704 555 881
E-post: michael.metzler@storskogen.com

Om Storskogen

Storskogen förvärvar och utvecklar välskötta och lönsamma små- och medelstora företag inom affärsområdena Industri, Handel och Tjänster inom Norden, DACH och Storbritannien. Per den 30 september 2021 bestod Storskogen av 94 affärsenheter med sammanlagt cirka 7 000 anställda och en årsomsättning på över 19 miljarder kronor (som om vi hade ägt alla affärsenheter hela den senaste 12-månadersperioden).