Logotype

Storskogen förvärvar HP Rör

2021-03-17
Transactions, Services

Storskogen har den 11 mars, genom dotterbolaget Stockholms Rörexpress AB (”Rörexpressen”), förvärvat aktierna i HP Rör Aktiebolag samt dotterbolagen KE Pump & VVS Aktiebolag och HP Isolering AB – som tillsammans omsätter cirka 100 miljoner kronor.

HP Rör med dotterbolag är marknadsledande inom entreprenader med energibesparande åtgärder, bland annat fjärrvärmeinstallationer, värmepumpar med integrerad återvinning av frånluft och energibrunnar. Bolaget bildades 1994 av Hans Pohl och Patrik Wiklund och har sin verksamhet i Storstockholm, företaget har cirka 30 anställda.

HP Rör med dotterbolag kommer att bli en del av Stockholms Rörexpress, som i och med förvärvet kommer att ha en sammanlagd årsomsättning på cirka 220 miljoner kronor. Stockholms Rörexpress ingår i Storskogens affärsområde Tjänster och segmentet Installation som leds av Thomas Larsson.  

”Det känns fantastiskt att få presentera HP Rör som vårt senaste tillskott. HP Rör är enormt eftertraktade och starka inom sin nisch – det blir ett väldigt bra komplement till vår nuvarande verksamhet i Rörexpressen. Personalen, med Hans och Patrik i spetsen är erkända för sin professionalism och yrkesstolthet”, säger Thomas Larsson, segmentansvarig Installation på Storskogen. 

Bolagssäljarna Hans Pohl och Patrik Wiklund, vd, kommer att kvarstå i sina tjänster på HP Rör och utveckla bolaget vidare tillsammans med Martin Lundgren, vd på Rörexpressen.

”Det känns spännande att påbörja ett nytt kapitel och ta bolaget till nästa nivå tillsammans med Martin och Storskogen. Att vi behåller vår egen identitet och företagskultur i kombination med fördelarna och tryggheten av att ingå i ett större sammanhang blir perfekt”, säger Patrik Wiklund, vd HP Rör. 

HP Rör utför små och medelstora entreprenader i befintligt fastighetsbestånd. Marknaden för installation av värmepumpar är relativt konjunkturokänslig, och kundens investering kan som regel motiveras på kort och medellång sikt i form av energi- och kostnadsbesparingar där kalkylen är starkt knuten till den framtida elprisutvecklingen.

”Vi upplever just nu en väldigt stor efterfrågan på våra tjänster. Det är mycket att räkna på och beställningarna flödar in. Det finns alltid ett underliggande underhålls- och uppgraderingsbehov därute, men en kall vinter och höga elpriser påverkar en del fastighetsägare att skyndsamt investera och framtidssäkra sina anläggningar”, säger Hans Pohl ansvarig säljare på HP Rör.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Thomas Larsson, segmentansvarig, +46 70 525 85 55, thomas.larsson@storskogen.com

Om Storskogen

Storskogen är en svensk privatägd företagsgrupp som förvärvar och utvecklar små och medelstora bolag, primärt i Sverige. Storskogen startades 2012 och har en diversifierad bolagsportfölj innehållandes ett 70-tal affärsenheter med en samlad omsättning på över 10 miljarder kronor.