Logotype

Storskogen förvärvar Flexi Heater Sverige

2021-11-02
Transactions, Industry

Storskogen har förvärvat Flexi Heater Sverige via dotterbolaget ÅMV Production. Flexi Heater tillverkar och säljer tjältinare och mobila värmeverk och hade en omsättning på 5,6 MSEK under 2020.

Flexi Heater tillverkar och säljer mobila värmeverk som möjliggör markarbete under vinterhalvåret, vilka kännetecknas av flexibilitet och effektivitet. Flexi Heater är ett tilläggsförvärv till ÅMV, en legotillverkare av större plåtarbeten och stålkonstruktioner, som varit en del av Storskogen sedan 2012.

Förvärvet av Flexi Heater kompletterar ÅMVs befintliga erbjudande och består av patenterade produkter som kommer att tillverkas i ÅMVs produktionsanläggning i Åsele. Bolagen kommer att verka under olika varumärken men Robert Ohlsson, vd på ÅMV anser att det finns tydliga synergier på kostnadssidan.  

”Vi på ÅMV Production ser fram emot att fortsätta utvecklingen av Flexi Heaters marknadsledande produkter inom tjältining”, säger Robert Ohlsson, vd på ÅMV.

Flexi Heater grundades 2012 i Föllinge, Jämtland av Lennart Siljeström som kommer att vara kvar i bolaget. Bolaget kommer att ingå i Storskogens affärsområde Industri inom vertikalen Industriteknik, som Johan Sjölander ansvarar för.

”Vi är mycket glada över att ha förvärvat Flexi Heater Sverige. Bolaget har en unik produkt som kompletterar det befintliga erbjudandet inom ÅMV Production”, säger Johan Sjölander.  

För mer information, vänligen kontakta:

Michael Metzler, Pressansvarig
Telefon: +46 704 555 881
E-post: michael.metzler@storskogen.com

Om Storskogen

Storskogen förvärvar och utvecklar välskötta och lönsamma små- och medelstora företag inom affärsområdena Industri, Handel och Tjänster inom Norden, DACH och Storbritannien. Vid halvårsskiftet 2021 bestod Storskogen av 94 affärsenheter med sammanlagt cirka 7 000 anställda och en årsomsättning på närmare 19 miljarder kronor (som om vi hade ägt alla affärsenheter hela den senaste 12-månadersperioden).