Logotype

Storskogen förvärvar automationsbolaget LNS och ökar närvaron i DACH

2021-12-27
Regulatorisk information
Transactions, Industry

Storskogen Group AB (publ) (“Storskogen” eller ”bolaget”) har den 27 december avtalat om att förvärva 100 procent av aktierna i LNS Holding SA (”LNS” eller ”LNS Group”) med säte i Orvin, Schweiz. LNS är en global marknadsledare inom automationslösningar för matning och bortförsel av råmaterial i produktionslinor. Förvärvet kommer att stärka Storskogens position inom automationsområdet och närvaron i DACH-regionen (Tyskland, Österrike, Schweiz) för fortsatt acceleration av Storskogens internationalisering. Köpeskillingen uppgår till 185 miljoner CHF på kontant- och skuldfri basis och kommer finansieras med Storskogens befintliga likvida medel. LNS har över 950 heltidsanställda och bolagets nettoomsättning uppgick till 180 miljoner CHF med en EBITA om 20.6 miljoner CHF för den senaste tolvmånadersperioden som avslutades den 30 september 2021.

LNS grundades 1973. Under de nära fem decennier som bolaget varit verksamt har LNS, genom diversifiering av geografier och av produktfamiljer, utvecklats till en global ledare inom automationslösningar för matning och bortförsel av råmaterial i produktionslinor i världsklass. LNS har med nio produktionsanläggningar i alla större regioner runt om i världen och ett försäljningsnätverk som spänner över 65 representationer i 31 länder. LNS har sitt huvudkontor i Orvin, Schweiz. Innan Storskogens förvärv ägs LNS till fullo av familjen Scemama (”Säljarna”).

Storskogen ser förvärvet av LNS som ett logiskt steg i sin internationella expansion, eftersom LNS markant ökar Storskogens närvaro i DACH-regionen. LNS har en global räckvidd på en fragmenterad marknad där Storskogen ser möjligheter att dra nytta av trender som automatisering, ökad produktionsaktivitet och fortsatt tillväxt genom förvärv. Storskogen avser att vara en partner till LNS i utrullningen av nya produktfamiljer och att ytterligare driva digitalisering och effektivisering av LNS verksamhet för att stödja bolagets fortsatta tillväxt.

Daniel Kaplan, vd och medgrundare av Storskogen, kommenterar:
”LNS har en stark historik av solida kassaflöden och goda marginaler som gör det till ett logiskt tillägg till vår familj av bolag. Vidare är marknaden för automationslösningar fragmenterad och förväntas växa under de kommande åren som ett resultat av ökad digitalisering och effektivisering, vilket ger möjligheter att växa organiskt och via ytterligare förvärv. Jag ser fram emot att stödja teamet på LNS i dess fortsatta resa för att dra nytta av den pågående automationstrenden på en attraktiv och strukturellt växande marknad.”

Philippe Scemama, Koncernchef och delägare av LNS Group, kommenterar:
“För nära 50 år sedan grundade min familj LNS SA, ett lokalt mikroföretag inom klocktillverkning. Sedan dess har min bror Yves, vår ledningsgrupp och jag arbetat hårt för att växa bolaget till en välrenommerad internationell koncern som vi är stolta över. Idag är vi glada över att få lämna över till en ambitiös ägare med värderingar som vi delar. Vi har förtroende för Storskogens vilja och kapacitet för att fortsätta detta industriella äventyr och driva LNS fortsatta framgång. Slutligen vill jag tacka alla medarbetare som har följt med oss på denna resa.”

Gilbert Lile, vd för LNS Group, kommenterar:
“LNS Group har lagt en stark grund för fortsatt tillväxt, med en stark position i specifika geografier och inom specifika produktfamiljer. Med Storskogen som partner möjliggörs långsiktig stabilitet och accelererad organisk och förvärvad tillväxt på nya marknader, inom nya produktfamiljer samt konsolidering av den fragmenterade marknaden för kringprodukter för verktygsmaskiner. Vi har för avsikt att fortsätta stärka vår position som en global ledare av inom automationsprodukter och tjänster för matning och bortförsel av råmaterial i produktionslinor i världsklass, och tillgodose de högst ställda kundkraven lokalt och gobalt.”

Efter tillträde av förvärvet kommer LNS att ingå i vertikalen Automation inom Storskogens affärsområde Industri. LNS ledningsgrupp under vd Gilbert Lille kommer att kvarstå efter transaktionens genomförande för att fortsätta tjäna LNS kunder utefter bolagets mission, vision, företagsvärden och DNA.

Den överenskomna köpeskillingen om 185 miljoner CHF, på kontant- och skuldfri basis, kommer att betalas kontant till Säljarna vid tillträde. Förvärvet kommer att finansieras med Storskogens befintliga likvida medel. Säljarna kan erhålla en tilläggsköpeskilling om LNS når särskilda vinstrelaterade gränsvärden. Tilläggsköpeskillingen, om gränsvärdena uppnås, skulle betalas kontant i en betalning i 2023. Under antagande om fullt utbetalda tilläggsköpeskillingar uppgår köpeskillingen till 200 miljoner CHF.

Förvärvet förväntas ha en väsentligt positiv effekt på Storskogens resultat per aktie under 2022. Under 2020 redovisade LNS nettoomsättning uppgående till 140 miljoner CHF, motsvarande cirka 1,4 miljarder SEK. EBITA uppgick till 11,3 miljoner CHF, cirka 111 miljoner SEK, vilket motsvarar en EBITA-marginal om 8,1 procent. För den senaste tolvmånadersperioden som slutade den 30 september 2021 uppgick nettoomsättningen till 180 miljoner CHF med en EBITA om 20,6 miljoner CHF, motsvarande cirka 1.7 miljarder SEK respektive 193 miljoner SEK och en EBITA marginal om 11,4 procent.

Förvärvet väntas tillträdas under det första kvartalet 2022.

Om LNS Group
Erfarenheterna som samlats sedan skapandet av LNS 1973 har gjort det möjligt för gruppen att nå en position som världsledande inom automationsprodukter för matning och bortförsel av råmaterial i produktionslinor. Organisationen har finjusterats för att vara ännu närmare de regionala marknaderna och svara ännu snabbare på framtida utveckling. Med en princip om hållbarhet och kunskap om kundkrav har LNS installerat över 190 000 stångmatningssystem, 165 000 chipsystem, 43 000 högtrycks-kylvätskesystem, 19 000 luftfiltreringssystem och 7 500 fastspänningsanordningar globalt. Genom att tillvarata nära fem decenniers erfarenhet har LNS lagt en mycket stark grund för framtida tillväxt för att LNS ska kunna uppfylla sitt uppdrag att vara den globala partnern för att med innovativa lösningar automatisera tillverkning.

För mer information, vänligen kontakta:

Daniel Kaplan, vd och medgrundare
Tel: +46 73 – 920 94 00
E-post: 
daniel.kaplan@storskogen.com

Lena Glader, CFO
Tel: +46 73 – 988 44 66
E-post: 
lena.glader@storskogen.com

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Storskogen Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande av ovanstående kontaktperson den 27 december klockan 07:30 CET.

Om Storskogen

Storskogen förvärvar och utvecklar välskötta och lönsamma små- och medelstora företag inom affärsområdena Industri, Handel och Tjänster inom Norden, DACH och Storbritannien. Per den 30 september 2021 bestod Storskogen av 94 affärsenheter med sammanlagt cirka 7 000 anställda och en årsomsättning på över 19 miljarder kronor (som om vi hade ägt alla affärsenheter hela den senaste 12-månadersperioden).