Logotype

Storskogen Danmark förvärvar Fremco

2021-12-23
Transactions, Industry

Storskogen har ingått avtal om att förvärva 84 procent av aktierna i Fremco A/S, ett bolag som utvecklar och producerar blåsmaskiner avsedda för optisk fiber. Fremco har ett starkt fotfäste i den europeiska marknaden och har en ambition att fortsätta sin tillväxtresa i andra delar av världen. Transaktionen förväntas genomföras i början av januari 2022.

Fremco är ett danskt teknikföretag som grundades 1945. Bolaget utvecklar, tillverkar och marknadsför blåsmaskiner och kompletterande produkter avsedda för att blåsa in fiberoptiska kablar i telekomkanaler och mikrokanaler under mark i främst i infrastrukturprojekt. Fremco är baserat i Frederikshavn i norra Danmark. Under 2020 rapporterade bolaget en EBIT om 19.4 miljoner DKK och sysselsätter ett tjugotal anställda. Sedan grundandet av Fremco har bolaget byggt upp sin  spetskompetens inom fiberblåsningsteknik i nära samarbete med bolagets kunder, kanal- och kabeltillverkare vilket gett användarvänliga produkter som passar alla typer av kanaler, kablar och fiberdimensioner.

Fremco leds av de två delägarna Kim Carlsen, vd för Fremco, och Morten Ringkjøbing, försäljningschef på Fremco. Kim och Morten, tillsammans med ytterligare två anställda, kommer att fortsätta att äga en minoritetsandel i bolaget.

“Vi är väldigt glada att få in Storskogen som en långsiktig och finansiellt stark ägare. Fremco har idag en stark position på den europeiska marknaden. Vi ser stor tillväxtpotential i övriga delar av världen såsom nordamerika, asien, mellanöstern och nordafrika och tror starkt på att Fremco som en del av Storskogen Group ger oss goda möjligheter att accelerera vår tillväxtresa i dessa marknader,” säger Kim Carlsen, vd för Fremco.

Fremco är det andra bolaget som förvärvas av Storskogen i Danmark utöver Danmatic, som förvärvades i mars 2021. Jan Ebbesen, vd för Storskogen Danmark, kommer att stötta ledningen i Fremcos fortsatta tillväxtresa.

”Vi är mycket glada över att ha förvärvat Fremco. Bolaget är väldigt framgångsrikt inom en mycket spännande nisch på den globala marknaden. Fremco har en stark marknadsposition byggd på innovationskraft och en aktiv utvekling av både sina produkter och sin organisation. Det ska bli spännande att stötta ledningen i Fremco i deras fortsatta tillväxtresa mot att bli en världsledare inom fiberblåsningsteknik,” säger Jan Ebbesen, vd för Storskogen Danmark.

Bolaget kommer att ingå i Storskogens vertikal Produkter, som är en del av affärsområdet Industri på Storskogen.

För mer information, vänligen kontakta:

Jan Ebbesen, vd, Storskogen Danmark
E-post: jan.ebbesen@storskogen.com

Michael Metzler, Pressansvarig
Telefon: +46 704 555 881
E-post: michael.metzler@storskogen.com

Om Storskogen

Storskogen förvärvar och utvecklar välskötta och lönsamma små- och medelstora företag inom affärsområdena Industri, Handel och Tjänster inom Norden, DACH och Storbritannien. Per den 30 september 2021 bestod Storskogen av 94 affärsenheter med sammanlagt cirka 7 000 anställda och en årsomsättning på över 19 miljarder kronor (som om vi hade ägt alla affärsenheter hela den senaste 12-månadersperioden).