Logotype

Storskogen förvärvar VästMark Entreprenad

2020-02-03
Transactions, Services

Storskogen har den 31 januari gått in som majoritetsägare i VästMark Entreprenad AB (”VästMark”). VästMark är ett anläggningsföretag verksamt i Västra Götalandsregionen. Projekten omfattar exempelvis VA, Fjärrvärme, grundläggning och Idrottsanläggningar. Bolaget har idag totalt ca 26 anställda och omsätter ca 210 miljoner kronor.

”Vi har haft en positiv utveckling de senaste åren och är mycket nöjda med att ha funnit en ny och långsiktig ägare i Storskogen. Tillsammans med Storskogen ser vi fram emot att fortsatt kunna växa bolaget och ta till vara på de stora utvecklingsmöjligheter som finns på marknaden.” säger Partik Nordberg, VD på VästMark

”Vi är mycket glada över att ha förvärvat VästMark. Det är ett välskött och lönsamt bolag med en fin historik, lönsam affärsmodell och hög kompetens. Jag tror också att Bolaget kan bidra med värdefulla erfarenheter och kontakter för våra befintliga bolag inom Storskogen.” säger Peter Ahlgren  Affärsområdeschef Tjänster på Storskogen.

VästMark kommer att ingå i affärsområdet Tjänster och segmentet Entreprenad och Infrastruktur.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Segmentschef
Niclas Rundlöf, + 46 (0) 73 047 38 26, Niclas@storskogen.com

Affärsområdeschef
Peter Ahlgren, +46 (0) 70 640 25 68, Peter@storskogen.com

Om Storskogen
Storskogen är en svensk privatägd företagsgrupp som förvärvar och utvecklar små och mellanstora bolag, primärt i Sverige. Storskogen startades 2012 och har en diversifierad bolagsportfölj innehållandes 49 affärsenheter med en samlad omsättning på knappt 9 miljarder kronor.