Logotype

Storskogen förvärvar Stockholms Internationella Handelsskola AB

2020-07-03
Transactions, Services

Storskogen har den 1 juli förvärvat 100 % av aktierna Stockholms Internationella Handelsskola AB (”SIH”) med tillhörande dotterbolag. SIH är en yrkeshögskola med fokus på internationellt inriktade ekonomiska utbildningar, offentliga upphandlingar och hållbarhet som drivs från Stockholm, Malmö och Norrköping samt genom distansutbildningar. SIH har idag totalt ca 800 studenter i 25 utbildningar på tre orter och omsätter ca 40 miljoner kronor.

”Vi är mycket glada att kunna presentera vår första affär inom utbildningsväsendet. SIH är en välskött och personlig skola där studenter, företagsrepresentanter och skolledning har nära kontakt. Skolan har genom ett stort nätverk och dialog med näringslivet i kombination med en hög kvalitet i sina utbildningar, framgångsrikt upprätthållit gott rykte och hög anställningsgrad i efterfrågade yrken. Vi ser många beröringspunkter med andra bolag inom Storskogen och har löpande behov av den kompetens som SIH utbildar. Vi ser fram emot att utveckla SIH vidare tillsammans med skolledningen och fortsätta att säkerställa god kompetens i Sveriges bristyrken.” säger Peter Ahlgren ansvarig för affärsområdet Tjänster.

”Vi är väldigt glada att få Storskogen som ny långsiktig och finansiellt stark ägare. Gemensamt ser vi goda möjligheter till att  fortsätta att utveckla befintliga och nya utbildningar och bygga vidare på skolans goda anseende från studenter och näringslivet.” Säger Bengt Dotevall, Grundare  och styrelseledamot i SIH.

SIH blir en del av Storskogens affärsområde Tjänster.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Ahlgren, +46 (0) 70 640 25 68, Peter@storskogen.com

Om Storskogen
Storskogen är en svensk privatägd företagsgrupp som förvärvar och utvecklar små och mellanstora bolag, primärt i Sverige. Storskogen startades 2012 och har en diversifierad bolagsportfölj innehållandes 53 affärsenheter med en samlad omsättning på ca 9 miljarder kronor.