Logotype

Storskogen förvärvar P&A Måleri

2020-09-07
Transactions, Services

Storskogen har den 1 september, genom dotterbolaget Måla i Sverige AB, förvärvat 100 % av aktierna i P&A Måleri i Norrköping AB. Bolaget är en svensk fullserviceleverantör av målningstjänster inom renovering, nybyggnad, service och fönsterrenoveringar med huvudfokus på renovering och fönsterrenovering. P&A Måleri blir en del av målerikoncernen Måla i Sverige AB som idag består av 13 bolag med en total omsättning på ca 600 miljoner kronor.

”P&A har de senaste åren uppvisat en god resultatutveckling och etablerat en stark position i Norrköping och Östergötlandsregionen. Vi ser P&A Måleri som ett mycket bra tillskott till Måla-gruppen ser fram emot att fortsätta att utveckla bolaget tillsammans med bolagsledningen”, säger Thomas Larsson, Segmentschef inom affärsområdet Tjänster. 

”Vi har haft en positiv utveckling de senaste åren och är mycket nöjda med att ha funnit en ny och långsiktig ägare i Storskogen. Tillsammans med övriga målerier inom koncernen ser vi fram emot att fortsatt kunna växa och utveckla bolaget”, säger Lars Andersson VD P&A Måleri.

P&A Måleri förvärvas av Måla i Sverige AB som tillhör affärsområdet Tjänster.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Thomas Larsson, +46 (0) 70 425 85 55, thomas.larsson@storskogen.com

 

Om Storskogen

Storskogen är en svensk privatägd företagsgrupp som förvärvar och utvecklar små och mellanstora bolag, primärt i Sverige. Storskogen startades 2012 och har en diversifierad bolagsportfölj innehållandes 55 affärsenheter med en samlad omsättning på ca 10 miljarder kronor.