Logotype

Storskogen förvärvar Nordic Drilling System i Gävle AB

2020-11-05
Transactions, Services

Storskogen har den 2 november, genom dotterbolaget Södra Infragruppen Sverige AB, förvärvat majoriteten av aktierna i Nordic Drilling System i Gävle AB (”NDS”). NDS är ett entreprenadbolag specialiserat på styrd borrning under mark s.k. schaktfritt ledningsbyggande. Bolaget utför styrda borrningar för bl.a vatten, avlopp, elkablar, fiber och fjärrvärme. Bolagets främsta arbetsmetoder utgörs av styrd hammarborrning, jordraket, grundomat och AT-Borrning.

”Vi är mycket glada över att få förvärva ett på spännande och snabbväxande bolag som NDS. Bolaget har etablerat en stark position på sina marknader och vi ser fram emot att fortsätta att utveckla bolaget tillsammans med ledning och anställda”, säger Niclas Rundlöf Bolin segmentsansvarig inom affärsområdet Tjänster.

”Vi har haft en positiv utveckling de senaste åren och är mycket nöjda med att få in en långsiktig och stark finansiell huvudägare. Tillsammans med Storskogen och SISAB ser vi fram emot fortsatt tillväxt för bolaget och att kunna ta till vara på de stora utvecklingsmöjligheter som finns på marknaden”, säger Anders Björklund, VD på NDS.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Niclas Rundlöf Bolin, + 46 (0) 73 047 38 26, niclas@storskogen.com

Om Storskogen

Storskogen är en svensk privatägd företagsgrupp som förvärvar och utvecklar små och mellanstora bolag, primärt i Sverige. Storskogen startades 2012 och har en diversifierad bolagsportfölj innehållandes 55 affärsenheter med en samlad omsättning på ca 10 miljarder kronor.