Logotype

Storskogen förvärvar Bergendahls El Gruppen

2020-06-23
Transactions, Services

Storskogen har den 18 juni, ingått avtal om att förvärva majoriteten av aktierna i Bergendahls El Gruppen AB. Bolaget är ett heltäckande elteknik- och säkerhetsföretag och verkar inom områdena nybyggnation, service, ROT, ställverksinstallationer, byggnads- och industriautomation samt larm, data och tele. Bolaget har idag totalt ca 200 anställda och omsätter ca 380 miljoner kronor. Förvärvet är villkorat av godkännande från konkurrensverket och förväntas slutföras under Q3 2020.

”Vi från Storskogen känner oss väldigt glada att förvärva ett så anrikt och fint bolag som Bergendahls El Gruppen. Bolaget har etablerat en stark position på sina marknader och vi ser fram emot att utveckla bolaget tillsammans med ledning och anställda”, säger Peter Ahlgren ansvarig för affärsområdet Tjänster.

”Vi har haft en positiv utveckling de senaste åren och är mycket nöjda med att få in en långsiktig och stark finansiell huvudägare. Tillsammans med Storskogen ser vi fram emot fortsatt tillväxt för bolaget och att kunna ta till vara på de stora utvecklingsmöjligheter som finns på marknaden” säger Lars Olin, VD Bergendahls EL Gruppen

Bergendahls El Gruppen kommer att ingå i affärsområdet Tjänster och segmentet Installation.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Ahlgren, +46 (0) 70 640 25 68, peter@storskogen.com

Om Storskogen
Storskogen är en svensk privatägd företagsgrupp som förvärvar och utvecklar små och mellanstora bolag, primärt i Sverige. Storskogen startades 2012 och har en diversifierad bolagsportfölj innehållandes 52 affärsenheter med en samlad omsättning på ca 9 miljarder kronor.