Logotype

Telarco förvärvar Tofta Gård

2019-03-04
Transactions, Services

Storskogens dotterbolag Telarco förvärvar Tofta Gård Borrteknik AB och Tofta Gård Maskin AB (”Tofta Gård”). Förvärvet kompletterar Telarcos tjänsteutbud och förstärker deras kompetens inom schaktfri ledningsbyggnad.

Telarco har under februari förvärvat 100% av aktierna i Tofta Gård. Företaget grundades 2001 och är nischade inom schaktfri ledningsbyggnad som innefattar exempelvis styrbar borrning, AT-Borrning och Hammarborrning. Bolagets kunder återfinns främst inom EL, VA, Tele, Fiber och Fjärrvärme. Tofta har sitt säte i Sjöbo men arbetar över stora delar av södra Sverige. Under det senaste räkenskapsåret redovisade bolaget en omsättning om ca 30 Mkr och ett EBITDA-resultat om ca 12 Mkr.

”Vi är mycket glada över att ha förvärvat Tofta. Det är ett välskött bolag med hög kompetens och stark marknadsposition i sin nisch. Vi ser fram emot att utveckla detta välskötta och lönsamma bolag tillsammans med de tidigare ägarna.”, säger Ola Johnsson, VD på Telarco.

”Företagets möjligheter att fortsätta växa och utvecklas i positiv anda har på alla sätt infriats med Telarco som ägare. En långsiktig och driven ägare ser vi som mycket positivt”, säger Martin Jeppsson, tidigare ägare av Tofta.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ola Johnsson, + 46 (0) 70 922 79 85, Ola@telarco.se

Om Storskogen

Storskogen är en svensk privatägd företagsgrupp som förvärvar och utvecklar små och mellanstora bolag, primärt i Sverige. Storskogen startades 2012 och har en diversifierad bolagsportfölj innehållandes 33 fristående affärsenheter med en samlad omsättning på drygt 5 miljarder kronor.