Logotype

Storskogen förvärvar Elcommunication Sweden AB

2019-05-15
Transactions, Services

Storskogen har under maj förvärvat Elcommunication Sweden AB (”Elcom”). Elcom ett ledande företag för elinstallationstjänster inom EL – IT – SÄKERHET. Bolagets kunder utgörs av både mindre och större företag, organisationer, landsting och kommuner som eftersträvar det helhetsansvar som bolaget erbjuder. Bolaget har idag ca 90 personer anställda med en omsättning på ca 150 Mkr och ett resultat om 14 mkr.

”Elcom har haft en stark utveckling de senaste åren och vi ser fortsatt mycket ljust på framtiden. Vi och Storskogen har samma syn på marknaden och nu kommer vi tillsammans kunna dra nytta av den affärskultur och det kunnande vi har byggt upp inom Elcom. Vi sökte en ny storägare som kan hjälpa oss att hantera den tillväxtagenda bolaget har. För mig och övriga ägare är detta en mycket bra affär och jag uppskattar den smidiga och professionella hanteringen av säljprocessen.” säger Örjan Nilsson, VD på Elcom

”Vi är mycket nöjda med att genomföra denna affär. Elcom är ett fint och välskött bolag med utvecklingspotential och vi har fått ett gott intryck av ledningen och kulturen i bolaget. Elcom har gedigen erfarenhet av branschen och vi tror oss tillsammans med ledning och anställda kunna utveckla bolaget till en ledande aktör på marknaden för elinstallationer.” säger Peter Ahlgren, Affärsområdeschef för tjänster på Storskogen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Ahlgren, + 46 (0) 70 640 25 68, Peter@storskogen.com

Om Storskogen
Storskogen är en svensk privatägd företagsgrupp som förvärvar och utvecklar små och mellanstora bolag, primärt i Sverige. Storskogen startades 2012 och har en diversifierad bolagsportfölj innehållandes 37 fristående företag med en samlad omsättning på ca 6 miljarder kronor.