Logotype

Storskogen förvärvar Plåthuset i Mälardalen

2018-05-02
Transactions, Services

Storskogen förvärvar Plåthuset i Mälardalen AB och dess systerbolag Plåthuset Syd AB (”Plåthuset”). Förvärvet är Storskogens tredje under 2018 och blir det åttonde innehavet i Storskogen 3 Invest AB.

Storskogen har idag förvärvat en majoritet av aktierna i Plåthuset. Plåthuset har sedan 1993 sålt tak & väggprodukter samt byggt stålhallar runt om i Sverige. Stålhallarna är i första hand isolerade och projekten utförs i allt högre utsträckning i form av totalentreprenader. Förutom entreprenader tillhandahåller Bolaget även taksäkerhetsprodukter såsom snörasskydd och takbryggor för sotare samt hängrännor och stuprör. Specialtillverkning av alla förekommande plåtbeslag sker i Plåthusets välutvecklade serviceverkstad. Plåthuset har ca 19 anställda och redovisade för 2017 en omsättning om 311 Mkr och ett EBITDA-resultat om ca 23 Mkr.

”Vi är mycket glada över att komplettera portföljen med Plåthuset. Det är ett välskött och lönsamt bolag med lång historik inom utveckling av stålhallar och en stark marknadsposition. Vi hoppas även att Plåthuset kan bidra positivt med erfarenheter och kunskap till våra övriga innehav inom närliggande branscher.”, säger Peter Ahlgren.

 ”Vi har utvecklats starkt de senaste åren och är mycket nöjda med att ha funnit en ny och långsiktig huvudägare i Storskogen”, säger Conny Vig på Plåthuset i Mälardalen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Ahlgren, + 46 (0) 70-640 25 68, Peter@storskogen.biz

Om Storskogen

Storskogen är en svensk privatägd företagsgrupp som förvärvar och utvecklar mindre och mellanstora bolag, primärt i Sverige. Storskogen startades 2012 och har en diversifierad bolagsportfölj innehållandes 22 fristående företag med en samlad omsättning på ca 2,8 miljarder kronor och totalt ca 870 anställda.