Logotype

Storskogen förvärvar ledande koncern inom transportförmedling

2018-07-05
Transactions, Services

Storskogen har under juni förvärvat Samus Holding AB med dotterbolagen Skaraslättens Transport AB, Skaraslättens Åkeri AB och Skaraslättens Resurs AB, (”Skaraslätten”). Affären är Storskogens femte under 2018 och blir det tionde innehavet i Storskogen 3 Invest AB.

Storskogen har under juni förvärvat Skaraslätten. Koncernen är verksamma inom transportförmedling, åkeriverksamhet och personalbemanning. Bolagen är nischade mot transporter av sjöcontainrar till och från svenska hamnar. Koncernen är marknadsledare inom sin nisch och har varit verksamma sedan 2006. Skaraslätten har idag ca 70 anställda och redovisade för 2017 en omsättning om 362 Mkr och ett EBITDA-resultat om ca 62 Mkr.

”Skaraslätten är en spännande och lönsam koncern med stark historisk tillväxt samt ledande position inom sin marknadsnisch. Vi hoppas kunna utveckla verksamheten ytterligare tillsammans med de tidigare ägarna som valt att stanna kvar i företagets ledning. Jag tror också att Skaraslätten kan bidra med värdefulla erfarenheter och spännande möjligheter för våra befintliga bolag inom Logistiksektorn.”, säger Christer Hansson.

”Genom att ta in Storskogen som ägare kommer vi att kunna växa ytterligare och fullfölja företagets satsningar och visioner. Att Storskogen är en långsiktig ägare ser vi även som väldigt positivt.”, säger Samuel Ask, VD för Bolagen inom Skaraslätten.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christer Hansson, + 46 (0) 70-598 06 19, Christer@storskogen.biz

Om Storskogen

Storskogen är en svensk privatägd företagsgrupp som förvärvar och utvecklar små och mellanstora bolag, primärt i Sverige. Storskogen startades 2012 och har en diversifierad bolagsportfölj innehållandes 24 fristående företag med en samlad omsättning på ca 3,3 miljarder kronor och totalt ca 1 000 anställda.